22. mája 2024
politika

Veda a politika

Občas sa na tejto stránke objaví príspevok, ktorý sa mierne obtrie o politiku a vždy si v komentároch prečítam, že veda do politiky nepatrí. Čiastočne rozumiem, prečo to niekto píše – ľudia sú často politikou znechutení a chcú si od nej oddýchnuť.

To, že niektorí hovoria, že vedci sa nemajú vyjadrovať k politike, ma neprekvapuje. Videl som, ako niečo podobné odkazovali aj umelcom, športovcom, učiteľom … a vlastne takmer každému. Myslím si, že to pramení z nepochopenia toho, ako by sme mali ako spoločnosť fungovať.

Všetci by sa mali mať možnosť vyjadriť k tomu, čo chceme ako spoločnosť docieliť. Pre niekoho je dôležitý ekonomický rast, pre niekoho sociálne istoty. Odborníci by mali určiť, ako vytýčený cieľ dosiahnuť. No a zákonodarcovia by mali tento plán zrealizovať, napríklad formou zákonov.

Veda vie byť nápomocná práve v rozhodovaní sa, ako dosiahnuť to, čo chceme. Svet je zložitý a niekedy sa môže stať, že nevieme, ako svoj cieľ naplniť. Alebo si myslíme, že to vieme, no dopadne to presne naopak. Veda nám umožní problematiku preskúmať systematicky a pomôže nám určiť, ktoré riešenia fungujú a ktoré nie.

Aktuálny príklad sú interrupcie. Panuje zhoda, že by bolo dobré, aby sa ich vykonávalo čo najmenej. Naivne by sa mohlo zdať, že tento cieľ sa dá dosiahnuť tak, že ich v nejakej forme skomplikujeme alebo zakážeme. Výskum však ukázal, že nie – potratov sa vykonáva porovnateľne veľa nezávisle od úrovne reštrikcií. Rovnako výskum ukázal, že nástrojom na zníženie počtu interrupcií je napríklad ľahko dostupná antikoncepcia.

Takže síce platí, že veda nám nehovorí, čo máme chcieť – aké ciele si máme ako spoločnosť stanoviť – no vie nám poradiť, ako tieto ciele dosiahnuť. A zároveň nás vie varovať pred riešeniami, ktoré nefungujú. Nejde o nič viac či menej, než o systematickú analýzu toho, čo už niekto iný vyskúšal za nás.

[Samuel]

Analýza vedeckých štúdií týkajúcich sa problematiky interrupcií
https://www.guttmacher.org/report/abortion-worldwide-2017#

O tom, ako môže dobrý nápad v riadení štátu dopadnúť veľmi zle
https://vedator.space/kobri-efekt/

Viac o vede a výskume v politike
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/stay-informed/research-and-analysis

Pridaj komentár