1. júna 2023

Vedátorský podcast 178 – Zdravá kyberbezpečnosť

Čím ďalej tým väčšia časť našich životov prebieha na digitálnych platformách. Informácie aj o našom zdraví sú uložené na cloude, na vyšetrenia sa prihlasujeme online, smart hodinky nám snímajú srdečný tep. Sú tieto dáta zabezpečené poriadne? Čo je práca etického hackera? A ako premýšľať o komplexnosti digitálneho boja o súkromie? O tom všetkom diskutujú Jozef, Samuel a Ján Ščamba, šéf kyberpezpečnosti v Siemens Healthineers.

Vedátorský podcast 177 – Röntgen, CT a ultrazvuk

Z ľudského tela vidíme ideálne len povrch, mnoho dôležitých vecí sa však deje vo vnútri. Veľký progres v zdravotníctve nastal aj vďaka tomu, že dokážeme do ľudského tela nahliadnuť bezpečne. Ako funguje röntgen? Prečo niekedy dáme prednosť ultrazvuku? A aký progres sa deje vo vývoji CT? O tom všetkom diskutujú Jozef, Samuel a Ján Majóroš, vedúci vývoja softwarového oddelenia pre vývoj medicínskych aplikácií v Siemens Healthineers.

Vedátorský podcast 176 – Budúcnosť zdravotníctva

Medicína za posledné dve storočia robila obrovské skoky. Antibiotiká, vakcíny či transplantácie – to všetko výrazne zväčšilo očakávanú dĺžku života. Ako to však bude pokračovať? Aké zmeny do zdravotníctva prinesie umelá inteligencia? A ako sa dá operovať na diaľku? O tom všetkom diskutujú Jozef, Samuel a Ľuboš Iro, šéf vývojového centra v Siemens Healthineers.

Vedátorský podcast 175 – Fotón

Svetlo je tak trochu vlna a tak trochu častica. Pohybuje, bežne, tak rýchlo, ako sa len dá, nič neváži a tým pádom slúži ako skvelý nástroj na poznávanie prírodných zákonov a skúmanie ich limitov. Kto objavil časticovú podstatu svetla? Aká je antičastica k fotónu? A ako vyzerá vesmír z pohľadu svetla? O tom všetkom diskutujú Jozef a Samuel.

Vedátorský podcast 174 – Ako superpredvídať budúcnosť

Niekto múdry raz povedal: „Robiť predpovede je ťažké, špeciálne o budúcnosti.“ Poznať budúcnosť je samozrejme nesmierne užitočné. Pri predpovedaní prírodných javov si vieme pomáhať matematikou, fyzikou či chémiou. Ako však predvídať výsledky volieb, pokusy o atentát či ceny akcií? Prečo treba overovať predpovede odborníkov? A ako sa stať expertom na predvídanie? O tom všetkom diskutujú Jozef a Samuel.

Vedátorský podcast 173 – Nafukujúce sa čierne diery

Čierne diery požierajú hmotu a rastú. Vesmír nepožiera nič a rastie tiež. Tieto dve skutočnosti boli v astrofyzike a kozmológii dlho dané ako nezávislé – nedávny výskum sa ich však pokúsil spojiť dokopy. Čo je vnútri čiernych dier? Ako sa rozpína vesmír? A súvisí tmavá hmota s tmavou energiou? O tom všetkom diskutujú Jozef a Samuel.

Vedátorský podcast 172 – Kvantová biológia

Súčasťou fyziky je kvantová fyzika, z nej vyplýva chémia a znej biológia. Odborníci však majú podozrenie, že v tomto vzťahu je skratka a niektoré biologické systémy využívajú kvantovú podstatu sveta priamo. Prečo je fotosyntéza tak účinná? Ako funguje čuch? A ako vtáky vidia magnetické polia? O tom všetkom diskutujú Jozef a Samuel.