25. júna 2024
Kedy som sa narodil

Narodili ste sa na Súdny deň?

Možno ste už počuli o ľuďoch, ktorí vedia v hlave za malú chvíľku vynásobiť obrovské čísla, pamätajú si číslo pí na desaťtisíce miest, alebo vám vedia do pár sekúnd povedať, v ktorý deň v týždni ste sa narodili. Zatiaľ čo tie prvé dve schopnosti sú dosť ťažko nadobudnuteľné, to posledné sa dá celkom jednoducho naučiť.

Aj keď náš kalendár obsahuje naozaj rôznorodé čísla, ktoré si spolu veľmi dobre nerozumejú, [1] existujú ľahučké metódy na určenie dňa v týždni podľa dátumu. Jednu z nich vytvoril matematik John Conway, ktorý nás pred pár dňami opustil. Volá sa „Doomsday rule“, v preklade „pravidlo súdneho dňa“ a funguje takto (popíšeme verziu od Chamberlaina Fonga a Michaela Waltersa):

Začnime ľubovoľným dátumom, napríklad 3. 4. 1987, 12. 11. 1857, 29. 2. 2048, … [2]

Ako prvý krok si musíme zistiť takzvaný „ukotvujúci deň“. Pre roky 1900-1999 je tento deň streda, pre roky 2000-2099 je to utorok. [3]

Druhým krokom je určenie „súdneho dňa“. Vezmeme si posledné dve číslice z daného roku, napríklad pre 1937 si vezmeme 37. Ak je toto číslo nepárne, prirátame k nemu 11. Ak je párne, neprirátame nič. Teraz si naše číslo vydelíme dvomi. Opäť, ak je výsledok nepárny, prirátame 11. Nakoniec zistíme, aký zvyšok dá takto vzniknuté číslo po delení siedmimi – označme si tento zvyšok písmenom N. Súdny deň potom dostaneme odpočítaním N dní od ukotvujúceho dňa. [4]

Pointa teraz je, že súdny deň zodpovedá práve tomu dňu v týždni, na ktorý pripadá mnoho dôležitých a ľahko zapamätateľných dátumov, ako napríklad 4.4., 6.6., 8.8., 10.10., 12.12., posledný februárový deň (nezávisle od toho, či je rok priestupný alebo nie), a mnoho ďalších, z ktorých niektoré známe uvádzame dolu.

Posledný krok výpočtu spočíva v nájdení nejakého blízkeho súdneho dňa k tomu dátumu, ktorý nás zaujíma. Keď vieme, koľko dní tieto dva dátumy od seba delí, ľahko si dopočítame deň v týždni pre náš vytúžený dátum.

Príklad: V ktorý deň v týždni bola nežná revolúcia, 17.11.1989?

  • Keďže to bolo v rozmedzí 1900-1999, ukotvujúci deň je streda.
  • Posledné dve číslice sú 89. Je to číslo nepárne, preto k nemu prirátame 11, dostaneme 100. Vydelíme si to teraz dvomi a dostaneme 50, čo je párne číslo, takže už žiadnu 11ku neprirátame. Po vydelení sedmičkou dáva 50 zvyšok 1.
  • Odrátajúc 1 deň od stredy zisťujeme, že súdny deň pripadol v roku 1989 na utorok. Teraz už vieme, že 4. apríl, 6. jún, 8. august, atď. v roku 1989 pripadali všetky na utorok.
  • Nás ale zaujíma 17. november. Všimneme si, že neďaleký súdny deň je 7.11. (VOSR, pozri dolu). Keďže 7.11. je utorok, o desať dní na to bude piatok. Nežná revolúcia bola teda v piatok.

Krásne a jednoduché! Ak sa vám to zdá komplikované, verte, že to chce naozaj len trochu cviku. Napríklad Conway samotný to zvykol celé zrátať tak pod dve sekundy.

Ďalšie našincovi potenciálne známe osudové dni:
14. 3. deň čísla pí
4. 7. americký deň nezávislosti
1. 8. začína sa druhá polovica letných prázdnin
15. 8. Nanebovzatie Panny Márie v rímskokatolíckej cirkvi
29. 8. SNP
12. 9. meniny má Mária
31. 10. Halloween (alternatívny názov helovín)
7. 11. Veľká októbrová socialistická revolúcia (mnoho ľudí si tento dátum stále pamätá)
5. 12. predvečer Mikuláša
26. 12. druhý sviatok vianočný

[Frico]

Zdroj: wiki (Doomsday rule)

[1] Týždeň má 7 dní, mesiac má 30, 31, 28 alebo 29 dní, rok má 12 mesiacov, je to naozaj haravara.
[2] Predpokladajme ale, že zodpovedá nášmu gregoriánskemu kalendáru, ktorý bol prijatý v roku 1582.
[3] Pre 1800-1899 to bol piatok, pre 1700-1799 zase nedeľa. Celý postup sa opakuje po 400 rokoch, čiže napríklad pre roky 2200-2299 to bude zasa piatok.
[4] Inak povedané, ak sme dostali zvyšok 1 a počítame dačo z 20. storočia, musíme od stredy odpočítať jeden deň – získame tak ako súdny deň utorok. Ak by bol zvyšok 5 a počítali by sme dačo z 21. storočia, musíme od utorka odrátať 5 dní – dostaneme štvrtok.

Pridaj komentár