24. júna 2024
najoptimalnejsi

Slovo „najoptimálnejší“ si zaslúži existovať

Občas mi vykĺzne slovo najoptimálnejší a takmer vždy ma niekto upozorní, že nedáva zmysel. „Optimálne“ predsa znamená najlepšie, nemôžem teda robiť superlatív zo superlatívu. Dovolím si však tvrdiť, že by šlo o premárnenú príležitosť.

Matematika nás naučila, že pri slove optimálny si máme dávať pozor. Optimálny vzhľadom na čo? Rozumná definícia je takáto: ak ste v optimálnom stave tak každá drobná zmena vedie k horšiemu. Napríklad máte recept a nájdete optimálny pomer ingrediencií. Testovaním zistíte, že ak z hociktorej trochu uberiete alebo pridáte, jedlo vám chutí trochu menej.

Takejto definícii sa hovorí lokálna a bežne sa spája s extrémami ako maximom alebo minimom. Ak ste v lokálnom maxime, tak je to každým smerom z kopca. Ak máte optimálny recept, každá drobná zmena je k horšiemu.

Slovo lokálny znamená, že ide o vlastnosť vzhľadom na malé zmeny. Existuje aj pojem globálne maximum – to je to najväčšie zo všetkých lokálnych maxím. Pokojne si to predstavte ako Tatry. Lokálne maximum je vrch každého z kopcov, globálne maximum je vrch Gerlachovského štítu.

Máme teda dve podoby optimálnosti. Buď je to stav, z ktorého je každá malá zmena k horšiemu (lokálny), alebo je to stav, ktorý je najlepší zo všetkých (globálny). Nebolo by super, ak by nám slovenčina ponúkla možnosť tieto dve možnosti odlíšiť? Áno – to prvé môžeme volať „optimálne“ a to druhé „najoptimálnejšie“.

Takže napríklad, čo do výšky je každý vrch v Tatrách optimálny (keď ste na ňom, je to každým smerom z kopca) a Gerlach je najoptimálnejšie. To by mohlo fungovať, nie?

[Samuel]


Mimochodom, takýto spôsob rozmýšľania je užitočný pri rôznych problémoch
https://vedator.space/rozmyslat-ako-krajinkar/

PS: Prečo som písal o robení malých krokoch/zmien? Lebo ak ste napríklad na vrchole Bradavice (2 476 mnm), tak každý malý krok ide dole, no dostatočne dlhým krokom veľmi presným smerom môžete skončiť na Kriváni (2 495 mnm).

PS2: Pri tomto použití môžeme povedať, že recept, ktorého hocijaká malá zmena je k horšiemu je optimálny. No a najoptimálnejší je ten z optimálnych receptov, ktorého výsledok vam chutí najviac.   

Pridaj komentár