18. júla 2024
cierne diery

Trochu iná mapa nočnej oblohy

Nie je tomu tak dávno, písal sa rok 1964, čo sme objavili prvé náznaky existencie čiernej diery. Išlo o Cygnus X-1, ktorého výskum pokračuje dodnes. Napríklad minulý týždeň vyšla štúdia, ktorá prehodnotila jeho hmotnosť – váži viac, ako 21-násobok hmotnosti Slnka. To už nespadá pod konvenčné predstavy vzniku čiernych dier, je možné, že niektoré aspekty teórie vzniku čiernych dier bude treba poopraviť. O čiernych dierach sa stále učíme niečo nové.

Výskum čiernych dier je náročný z očividného dôvodu – nie je ich vidno, skúmame čierne na čiernom. Samotné čierne diery sú prakticky neviditeľné, dokážeme však sledovať ich vplyv na okolie. Vďaka tomu poznáme dve početné triedy čiernych dier. Po prvé ide o stelárne čierne diery, ktoré vznikli po kolapse hviezd a vážia rádovo desaťnásobok hmotnosti Slnka. Po druhé ide o supermasívne čierne diery, ktoré vážia pokojne milión až miliardunásobok jeho hmotnosti a tvoria srdcia mnohých galaxií. Srdcia nielen v zmysle, že sú v ich strede, ale aj kvôli tomu, že majú výrazný vplyv na ich život a vývoj. Majú totiž vplyv na plyn v galaxii, z ktorého vznikajú hviezdy, čím regulujú ich produkciu.

Rozmýšľa sa aj o existencii stredne ťažkých čiernych dier (tisíce hmotnosti Slnka) a malých až mikroskopických čiernych dier (pokojne len zlomok gramu). V tejto oblasti zatiaľ bádame. Je možné, že nás ďalšie desaťročia čakajú fascinujúce nové zistenia.

Čo sa pred nami črtá naznačil ďalší nový vedeckým výskum, ktorý mapoval polohy supermasívnych čiernych dier na oblohe. Ide len o prvé kroky, zatiaľ zmapoval iba 4% zo severnej časti oblohy. Výsledok je aj tak ohromný, pomocou rádiového signálu bolo identifikovaných a lokalizovaných neuveriteľných 25 000 čiernych dier (na obrázku).

Čierne diery už pre nás nie sú len kuriozita, vieme, že je ich plný vesmír a že majú výrazný vplyv na jeho chod. Ak chceme rozumieť vesmíru, musíme rozumieť aj im. Táto výzva nám však nevadí – ide totiž o nesmierne fascinujúce objekty.

[Samuel]

Populárny článok o mape čiernych dier
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/supermassive-black-holes-track-map-b1806263.html
Odborný článok (a zdroj obrázku)
https://arxiv.org/abs/2102.09238
Populárny článok o hmotnosti Cygnus X-1
https://www.sciencenews.org/article/first-black-hole-discovery-cygnus-massive
Odborný článok
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/02/23/science.abb3363

Pridaj komentár