20. mája 2024
tretia vlna

Príde tretia vlna?

Táto otázka dnes máta mnohých. Sme z toho vonku alebo ide len o prestávku? Predvídať je ťažké, špeciálne budúcnosť. Keď na Slovensku skončila prvá vln(k)a a prišlo pokojné leto, mnohí varovali pred prílišným optimizmom a avizoli druhú vlnu – a tá aj naozaj prišla. Vieme ďalšiu vlnu predvídať aj teraz?

Vo vede predvídame veci s rôznou presnosťou. Ak poznáme rýchlosť elektrónu, viem predvídať jeho pohyb magnetickým polom na mikrometre. Niektoré veci predvídame len štatisticky. Nevieme povedať, ktorý konkrétny atóm uránu sa rozpadne, no vieme, koľko ich za daných podmienok bude dokopy. Individuálne správanie je náhodné, priemer je však dobre predvídateľný.

Niečo podobné platí pre predvídanie epidemiologickej situácie. Nevieme presne povedať, kto konkrétne sa nakazí, no vieme aké percento to za daných podmienok bude. Podmienky na šírenie chorôb sa počas roka menia. Zoznam faktor je dlhý, no ponaučenie z infekčných chorôb šíriacich sa vzduchom je jednoduché – na jeseň je to horšie ako v lete. Ak teda vírus len potlačíme do úzadia, no nevyhubíme úplne, vráti sa, keď znova nastanú vhodné podmienky. Preto sa dala druhá vlna úspešne predvídať. Na tejto úrovni je správanie epidémie predvídateľné.

Jednoduchý plán „pozrieme sa, čo sa dialo pred rokom a pripravíme sa podľa toho“ komplikujú mutácie. Vieme, že vírus mutuje, no nevieme ako presne. Existuje možnosť vzniku infekčnejšej mutácie a tá – keďže je štatisticky úspešnejšia – sa rozšíri. Nevieme však kedy presne vznikne, aká bude infekčná a ani ako sa bude správať u zaočkovaných ľudí.

Okrem mutácií existuje ešte iný zdroj nepredvídateľnosti. Ľudia predpovede sledujú a to ovplyvňuje ich správanie. Elektrónu je jedno, kam predvídate, že narazí; vaša predpoveď ho nijak neovplyvní. U ľudí je to zložitejšie. Keď im poviete, že to bude zlé, tak sa zľaknú, správajú sa zodpovedne a dopadne to dobre. Keď im poviete, že to bude dobré, stratia ostražitosť a dopadne to zle. Je to samovyvracajúce sa proroctvo. Len si spomeňte, koľkí sa u nás ukájali úspechom z prvej vlny a podcenili tak prípravu na tú druhú.

Príde teda tretia vlna? Ťažko povedať. Sú veci, ktoré hrajú vírusu do kariet – či už ide o sezónnosť alebo možnosť vzniku mutácií. Aj my však máme eso v rukáve – zaočkovanosť populácie postupne rastie. Ak si však budú ľudia myslieť, že „už to máme za sebou,“ podcenia to a situácia sa zhorší. Keď nie celkovo, tak aspoň občasne a lokálne vo forme ohnísk v málo zaočkovaných oblastiach. Je teda ťažké povedať, či na jeseň tretia vlna príde alebo nie a ak áno, tak kde a v akom rozsahu. No je celkom ľahké povedať, ako môžeme toto rizikova minimalizovať.

[Samuel]

  

Pridaj komentár