25. júna 2024

Vedatour S4E7 — Elektrárňa Piešťany

Ako býva zvykom, na ďalšie podujatie série besied s poprednými slovenskými vedcami a vedkyňami Vedatour sme nasadli do auta a cestovali, tentoraz do Piešťaň. Na pozvanie ľudí zo super kultúrneho centra Elektrárňa sme sa 22. 5. stretli práve tam. Pred veľmi pekne zaplneným publikom opäť odzneli tri polhodinové prednášky.

Dušan Galusek, materiálový fyzik a vedúci Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, rozprával o tom, či nám môže sklo pomôcť proti baktériám rezistentným na antibiotiká. V prednáške najskôr predstavil svoje pracovisko, jeho históriu, ľudí s ktorými spolupracujú a oblasti ich výskumu. V hlavnej časti svojho rozprávania vysvetlil, čo je antibiotická rezistencia baktérií, ako vzniká a ako môžeme sklo ako biomateriál použiť pri boji proti nej. Napríklad tak, že vo vnútri tela uvoľnuje ióny bojujúce proti baktériám. Prednášku zakončil rozprávaním o ďalších biomateriáloch a ich použití.

V druhej prednáške antropologička Klaudia Kyselicová z Akademického centra výskumu autizmu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského rozprávala o dôležitých bodoch na ľudskom tele, ktoré nás robia nami. Sú to takzvané antropometrické body a vzdialenosti medzi týmito bodmi z veľkej časti definujú náš výzor. Napríklad na základe ich analýzy fungujú veci ako rozpoznávanie tváre. Klaudia v prednáške vysvetlila, ako sa tieto body identifikujú, ako sa presne popisujú a využívajú — niekedy dokonca aj po smrti — a ako ich aj my sami často intuitívne vnímame. Tiež priblížila to, ako na základe sledovania pohľadu ľudí u nich na pracovisku skúmajú, ktoré z týchto bodov sú najdôležitejšie.

Po prestávke Samo Kováčik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského porozprával príbeh chlpatej cibule. Samo sa trochu odtrhol z reťaze a namiesto bežných popularizačných tém tentoraz rozprával o našom aktuálnom výskume. Vcelku technicky, ale stále pútavo a (aspoň z časti) zrozumiteľne, priblížil divákom obsah vedeckého článku, ktorý nám pred nedávnom vyšiel v časopise Physical Review D. V ňom sme preformulovali konštrukciu trojrozmerného kvantového priestoru založenú na sérii koncentrických sfér v jazyku matíc a odvodili v tomto formalizme niekoľko zaujímavých výsledkov. No a Samo v prednáške hovoril o tom, čo tieto slová vlastne znamenajú.

Záznamy všetkých troch prednášok si môžete pozrieť na YouTube: Dušan – Môže nám sklo pomôcť proti baktériám rezistentným na antibiotikám?, Klaudia – Kedy sme to ešte my?, Samo – Príbeh chlpatej cibule.

Za podporu tohto podujatia ďakujeme Nadácii ESET a Elektrárni Pieštany, ktorá pre nás pripravila veľmi príjemné a personalizované prostredie. Posledné stretnutie štvrtej série našich besied sa uskutoční 18. 6. od 19:00 v Pink Whale v Bratislave.

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na vás na ďalších besedách Vedatour.

[Juraj]

Pridaj komentár