30. mája 2024

Vedatour S4E6 — Kácečko, Bratislava

V pondelok 22. 4. sme sa stretli pri ďalšom pokračovaní našich besied s poprednými slovenskými vedcami a vedkyňami Vedatour. Šieste pokračovanie tejto sezóny sa uskuročnilo v Bratislavskom klube Kácečko a tri polhodinové prednášky našim divákom predniesli Dominika Fričová z Lekárskej fakulty UK, Jakub Čurpek z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV a Stavebnej fakulty STU a Peter Fabian z Prírodovedeckej fakulty MUNI.

Dominika Fričová rozprávala o pamäti, jej povahe a prchavosti. Pamäť je centrálnou súčasťou našich životov, vieme o nej prekvapivo málo a mnoho z toho čo vieme, sú neoverené mýty – práve tým bola venovaná časť prednášky. Zaznelo aj to, ako výskum napreduje vďaka nešťastiu pacientov, aké výskumné otázky sú vedecky najatraktívnejšie a prečo na ne (zatiaľ) neexistujú ľahké odpovede.

V prednáške Jakuba Čurpeka sme dozvedeli ako fungujú a aké úlohy v živote budov a ľudí v nich hrajú ich fasády. Výmena tepla, prechod svetla, transfer vlhkosti a podobne. Vysvetlil nám tiež, ako sa v súčasnosti prechádza k adaptívnym fasádam, ktoré vedia svoje vlastnosti podľa potreby a okolitých podmienok meniť. Boli aj ukážky toho, ako niektoré takéto experimentálne fasády skúmajú a ako sa pri ich dizajne nechávajú inšpirovať vecami, ktoré vidíme v prírode.

Peter Fabian začal svoju prednášku rozprávaním o genetike a rôznych mutáciach. Potom rozprával o veľmi vzácnej chorobe — alkaptonúrii — ktorá sa ale na Slovensku vyskytuje oveľa častejšie ako je svetový priemer. Vysvetlil nám, ako vzniká a ako sa rovnaká mutácia dá vytvoriť v malom druhu rýb. Tým vie túto chorobu bezpečne skúmať a hľadať pre ňu možnú liečbu.

Všetky tri prednášky si môžete pozrieť zo záznamu YouTube: Dominika – Neurobiológia pamäte, Jakub – Adaptívne bio-fasády a Peter – Čo nás môže naučiť ryba.

Za podporu tohto podujatia ďakujeme Nadácii ESET a Kácečku. Najbližšie sa vidíme na siedmom stretnutí tejto série, ktoré bude 22. 5. od 18:00 v Elektrárni Piešťany.

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na vás na ďalších besedách Vedatour.

[Juraj]

Pridaj komentár