30. mája 2024

Vedatour S4E6 — Kácečko, Bratislava

V pondelok 22.4. sa stretneme opäť v bratislavskom Kácečku na ďalšom pokračovaní našich besied s poprednými slovenskými vedcami a vedkyňami Vedatour. Budete si môcť vypočuť prednášky od Dominiky Fričovej o neurobiológii pamäte, od Jakuba Čurpeka o adaptívnych bio-fasádach budov a od Petra Fabiana o výskume zriedkavých chorôb na malých rybičkách.

Vstupenky za 7 EUR si môžete kúpiť v sieti GoOut tu https://goout.net/sk/vedatour/szlpxax/ . Lístky budeme predávať aj na mieste, ale kapacita je obmedzená.

Prvou rečníčkou bude Dominika Fričová a jej prednáška bude mať názov Neurobiológia pamäte. Ako vzniká pamäť, prečo si pamätáme, to čo si pamätáme a čo z toho, čo si pamätáme, sa skutočne stalo? Ako sa spomienky strácajú a ako pamäť determinuje to, kým sme?
Dominika je neurobiologička a venuje sa výskumu neurodegeneratívnych ochorení, predovšetkým Parkinsonovej chorobe. Po doktoráte na Prírodovedeckej fakulte UK pôsobila na rôznych zahraničných pracoviskách na oboch stranách Atlantického oceánu a v súčasnosti je vedúcou Jednotky translačného výskumu neurodegeneratívnych ochorení na Neurologickej klinike Lekárskej fakulty UK. Okrem toho je zakladateľkou občianskeho združenia Žijem vedu.

Druhým rečníkom Jakub Čurpek. Bude rozprávať o Adaptívnych bio-fasád budov a o svojej prednáške nám napísal nám toto: Pokročilá konštrukčná tvorba obvodového plášťa budovy – fasádneho systému – je založená na viacerých vedných oblastiach. Nové koncepty adaptívnych fasád umožňujú aktívne a selektívne riadiť transfer tepelnej/solárnej energie a prirodzeného denného svetla s potenciálom na celkové znižovanie spotreby energie v budovách v závislosti od okrajových podmienok. V súčasnosti existuje niekoľko typov takýchto fasád, ktoré pracujú na rozličných návrhových princípoch. Pozrime sa na to, ako funguje samotná fasáda, ako sa skúma a ako sa dá popasovať s výzvou implementovať materiály biologického pôvodu a uplatniť biomimetické princípy.
Jakub pôsobí ako výskumný pracovník na Ústave stavebníctva a architektúry SAV a na Stavebnej fakulte STU, kde v roku 2019 získal doktorát v odbore Pozemné stavby. V rámci svojej vedeckej práce sa zameriava na tvorbu novodobých obvodových plášťov budov využívajúcich aktívne stavebné materiály a obnoviteľné zdroje energie. Spolu s kolegami sa overuje účinnosť jednotlivých komponentov experimentálne prostredníctvom testovacích buniek v reálnych klimatických podmienkach a aj numericky pomocou simulačných metód.

Tretím rečníkom bude Peter Fabian. V prednáške sa bude hovoriť o ceste od výskumu malých rýb k liečbe zriedkavých chorôb.
Vedeli ste, že na Slovensku sa vyskytuje zriedkavé ochorenie, ktoré sfarbuje ľudské kosti ale aj slzy do čierna? Príďte na Petrovu prednášku a objavte, prečo sa to deje a ako môžu laboratórne ryby pomôcť v boji proti tejto chorobe. Preskúmame fascinujúci svet vedy a medicíny a dozviete sa o najnovších poznatkoch v tejto oblasti!
Peter je vedúcim skupiny na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity, študoval na Prírodovedeckej fakulte UK a pôsobil tiež v blízkom aj vzdialenejšom zahraničí. Je biológ a skúma úplne nový typ buniek, ktoré pravdepodobne zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní homeostázy a metabolizmu kostrových kmeňových buniek. Je držiteľom prestížneho ERC Starting Grantu.

Podujatie sa uskutoční s podporu Nadácie ESET.

Tešíme sa na vás.

Pridaj komentár