24. júna 2024

Vedatour S4E4 – Kácečko, Bratislava

Posledná beseda so slovenskými vedcami a vedkyňami Vedatour v roku 2023 sa uskutoční v pondelok 4.12. od 18:30 v Bratislavskom Kácečku. Vypočuť si budete môcť tri 30 minútové prednášky. Rozprávať budú

  • Veronika Borbélyová, Lekárska fakulta UK — Ako myši pomáhajú ľuďom
    Laboratórne myši majú dôležitú úlohu v biomedicínskom výskume. Rovnako ako ľudia, aj myši patria medzi cicavce a ich organizmus podlieha mnohým podobným procesom ako organizmus ľudí, napr. starnutiu, ale tiež majú podobné imunitné reakcie na infekcie. Výskum na zvieratách všeobecne je citlivá téma, ktorá vyvoláva diskusiu na oboch stranách. Ľudia, i keď si to neuvedomujú, využívajú výhody výskumu na zvieratách na dennej báze, za ktoré môžeme byť vďační myšiam alebo iným laboratórnym zvieratám. Väčšina ľudí vie veľmi málo o výskume na zvieratách. Navyše kvôli veľkému množstvu často nepravdivých informácií na internete vôbec neuvažujú o možnosti, že informácie, ktoré im prinesie veda je pre ľudstvo prospešné a nenahraditeľné. Týmto rozprávaním by sme Vám radi priblížili na konkrétnych príkladoch zvieracích modelov ľudských chorôb ako šetrne sa manipuluje so zvieratami v priebehu projektov pri sledovaní ich správania alebo metabolických parametrov.
  • Marián Šimko, Kempelenov inštitút inteligentných technológií — Prečo (ešte) nemôžeme veriť ChatBot-om?
    Hovoriť sa bude o vzostupe veľkých jazykových modelov, o ohraničeniach, ktoré stále majú, o halucinovaní a o tom, prečo im (stále/zatiaľ) nemôžeme veriť. Marián mal prednášať už v októbri, ale bohužiaľ ochorel. Tak uvidíme, či sa za tie dva mesiace čosi v AI výskume zmenilo a musel prednášku prerábať 🙂
  • Michal Májek, Prírodovedecká fakulta UK — O prvkoch v ohrození
    Tak ako kvôli následkom ľudskej činnosti prichádzame o niektoré živočíchy a rastliny, podobne prichádzame aj o chemické prvky. Ktorým prvkom hrozí “vyhynutie” a prečo? Bude vymiznutie vybraných prvkov mať vplyv na náš život? A ako takémuto “vymieraniu” dokážeme zabrániť? A ako spolu súvisia lietajúce balóniky na oslavách a magnetická rezonancia?

Vstupné 7 EUR sa bude platiť na mieste, lístky si ale môžete rezervovať vopred na https://forms.gle/dtDufCo6daE8EonD9 .

Tešíme sa na vás. 

Pridaj komentár