12. júla 2024

Vedatour S4E8 — Pink Whale, Bratislava

V utorok 18.6. sa od 19:00 stretneme v bratislavskom Pink Whale pri záverečnej besede Vedatour tejto sezóny. Ako vždy, budete mať možnosť vypočuť si tri prednášky od popredných slovenských vedcov a vedkýň. V tomto článku vám predstavíme našich rečníkov a rečníčku a ich prednášky.

Lístky za 7EUR si môžete kúpiť v predpredaji na https://goout.net/sk/vedatour/szywrdx/, ak nebude naplnená kapacita lístky sa budú dať kúpiť aj na mieste. Link na event tu https://www.facebook.com/events/750504760621766 . Podujatie sa uskutoční s podporu Nadácie ESET a Pink Whale.

Vypočuť si budete môcť aj prednášku Imricha Baráka o neuveriteľnom živote baktérií. Prednáška sa bude týkať základného výskumu baktérií ale aj nášho vnímania baktérií ako hrozby ale hlavne o ich dôležitosti pre život a o ich využití v praxi. Budeme sa snažiť zodpovedať praktické aj filozofické otázky vzniku života na Zemi a aj potenciálne vo vesmíre. Prediskutujeme otázky: Ako sa tyčinková baktéria dokáže presne odmerať a nájsť svoj stred kde sa potom rozdelí za vzniku dvoch identických dcérskych buniek? Prečo baktérie, ako jednobunkové mikroorganizmy, majú systém na samovraždu? Ako a prečo vznikajú bakteriálne spóry? Čo sú ako vznikajú bakteriálne nanotrubice?
Imro pracuje na Ústave molekulárnej biológie SAV, kde šéfuje Oddeleniu mikrobiálnej genetiky. Je molekulárny biológ a skúma rôzne aspekty života a smrti baktérií, ktoré sú dôležité napríklad pre vývoj nových antibiotík. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK, pôsobil na mnohých miestach v zahraničí. V rokoch 2001 a 2020 získal ocenenie Vedec roka, v roku 2016 sa stal Osobnosťou vedy a techniky v rámci Ceny za vedu a techniku.

Prednášať bude aj Tereza Šedivá zo Slovenského meteorologického ústavu. Rozprávať bude o hraničnej vrstve atmosféry. Všetci berieme ako samozrejmosť, že počasie ovplyvňuje náš život na Zemi. No zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako Zem ovplyvňuje atmosféru? Hraničná vrstva atmosféry je v priamom dotyku so Zemou a je priamo ovplyvňovaná impulzmi zo zemského povrchu. Tieto impulzy vytvárajú turbulencie, ktoré následne hraničnú vrstvu v krátkom čase ovplyvňujú a majú tak dopad aj sa samotné počasie či iné efekty v atmosfére. No a viac o hraničnej vrstve atmosféry, o tom ako ju ovplyvňuje Slnko, či aký má vplyv na čistotu ovzdušia, sa dozviete v utorok.
Tereza je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v odbore Meteorológia a klimatológia. Na SHMU pôsobí na Oddelené modelovania kvality ovzdušia a zameriava sa na regionálne chemicko-transportné modely, najmä model CMAQ a jeho analyzovanie. je tiež členkou skupiny európskych modelárov ovzdušia FAIRMODE.

A tretím rečníkom bude Juraj Feilhauer z Elektrotechnického ústavu SAV. Rozprávať bude o náhodných objavoch. Ked nahliadneme do histórie objavovania, zistíme, že množstvo objavov z rôznych kútov vedy a techniky bolo a je dielom náhody. V prednáške sa zoznámime s niektorými z nich a poodkryjeme príbehy, ktoré ich sprevádzali.
Juraj, ktorému kamaráti nepovedia inak ako Fajo, vyštudoval teoretickú fyziku na bratislavskom MatFyze. Po doktoráte pôsobil na zahraničných pracoviskách v Nemecku a Rakúsku a teraz je vedeckým pracovníkom na Slovenskej akadémii vied. Vo svojom výskume sa venuje štúdiu mezoskopických vlastností rôznych systémov v teórii kondenzovaných látok.

Tešíme sa na vás.

[Juraj]

Pridaj komentár