30. mája 2024
straton

STRATON – Misia stratosféra

Niektorí z vás si možno pamätajú krátky článok, ktorý prezentoval projekt Straton. Ide o študentský projekt z katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline, ktorého úlohou je dopravenie aerologickej sondy do výšky približne 30 km s následným navrátením sondy bezpečne na miesto štartu.

V súčasnosti odosiela SHMÚ takéto sondy do stratosféry na meteorologickom balóne, pričom takýto balón v dôsledku rozdielu tlakov vo vysokej výške praskne, a sonda voľne padá na zem. V prípade meteorologických ústavov takého sondy končia vo voľnej prírode, no ak ide o súkromné experimenty, takéto sondy sa musia dohľadať, čo predstavuje nemalé časové a finančné náklady a v niektorých prípadoch sa sonda nenájde či znehodnotí. Straton – stratosférický klzák má za úlohu takúto sondu vrátiť bezpečne na zem.

Projekt Straton sa zúčastnil niekoľkých súťaží a tento koncept bol prezentovaný na množstve udalostí a oslovil početné množstvo vedeckého publika. Potenciál takéhoto klzáku spočíva nielen v schopnosti sa automaticky vrátiť späť na miesto vypustenia, ale tiež v možnosti kĺzať veľmi riedkou atmosférou vo vysokých výškach, kam nedostúpajú bežné lietadlá, alebo využitie iných systémov ako napríklad rakiet, by bolo príliš finančne nákladné.

Pomocou takéhoto klzáku je možné operovať vo výške nad oblakmi a nad tropopauzou, čo sú dve základné vrstvy, ktoré častokrát spôsobujú problémy, napr. satelitným systémom počas snímkovania povrchu z orbity, či pozemným kalibračným systémom pri prenose dát. Stratosférický klzák schopný sa vznášať medzi zemou a vyššími vrstvami atmosféry pôsobí ako spojovník „zem – vesmír“.

Projekt sa však uberá obozretne, postupnými krokmi. Klzák práve prebieha fázou letových testov v malých výškach na overenie všetkých aerodynamických schopností a ich porovnanie s počítačovými simuláciami. Systémy pre prenos dát: anténne systémy, autopilot, senzorické vybavenie a množstvo menších podporných systémov sú však už otestované a overenia v reálnych podmienkach sa nevedeli dočkať! Preto bola vytvorená malá kapsula, do ktorej boli osadené všetky systémy, ktoré sa budú nachádzať v klzáku. Pomocou meteorologického balóna bola táto kapsula vyslaná do výšky 30 kilometrov!

A aby sme nezabudli na našich verných fanúšikov, bola k tejto kapsule pripevnená 360° kamera, ktorá snímala celý let aj zostup na padáku. Systém kapsula – zem bol podporený otočným anténnym zariadením, ktoré dokázalo počas celého letu smerovať svoje antény za touto kapsulou a zabezpečiť tak bezproblémovú komunikáciu so šikmou vzdialenosťou vyše 120 km. Vzhľadom na skutočnosť, že balón je ľahký a nedokáže vzdorovať vetru, bol box pri výške 30 km zanesený nad územie stredného Slovenska. Tam už čakal záchranný tím, ktorý kapsulu spoločne so spomaľovacími padákmi už očakával na mieste pristátia. Po spracovaní videa z kamery sme nechtiac odhalili ďalšiu skutočnosť a to, že Zem je guľatá!

Misia bola opakovaná trikrát a vždy bola úspešná. Počas týchto pokusov prebiehali rôzne testy a procesy optimalizácie. Po overení funkčnosti systémov, sú tieto zariadenia pripravené na osadenie do klzáku. Po overení vlastností klzáku nám nezostáva nič iné, len dotiahnuť projekt do cieľa – lietať v stratosfére.

[Patrik]

Pridaj komentár