30. mája 2024
posledne zatmenie

Posledné zatmenie Slnka

Zo Slovenska bude 23. júla pozorovateľné čiastočné zatmenie Slnka. Má to však háčik, nie tohto roku, ale roku 2093.

Takýto typ faktov vo mne vždy vyvolá úctu, je obdivuhodné, ako máme nebeskú mechaniku zmáknutú. Keď ľuďom poviete, že o mesiac bude pršať, nikto vám – oprávnene – veľmi veriť nebude. Keď im však poviete, že o mesiac bude úplné zatmenie slnka, vykúpia ubytovacie kapacity.  

Takéto javy vieme predvídať na tisícročia dopredu. Bráni nám niečo robiť predpovede aj na milióny rokov? Áno – voda.

To, že máme úplné zatmenia Slnka je tak trochu historická náhoda, Mesiac sa od Zeme vzďaľuje. Kedysi bol na oblohe väčší, v budúcnosti bude menší a nedokáže Slnka zakryť úplne. Len teraz je tak akurát.

Prečo sa Mesiac vzďaľuje? Ide o sofistikovanú interakciu. Po prvé, Mesiac slapovými silami spôsobuje, že na oceánoch vznikajú výdute, ľudovo známe ako prílivy. Zem sa točí a tak prílivy nesmerujú úplne k Mesiacu, mierne predbiehajú. Keďže je rotácia Zeme okolo osi (jeden deň) rýchlejšia, ako obeh Mesiaca okolo zeme (približne jeden mesiac), tak sa rotácia Zeme spomaľuje a obeh Mesiaca zrýchľuje.

Prejavuje sa to tak, že každé storočie sa nám deň predĺži o 2 milisekundy – kedysi dávno trval len pár hodín – a Mesiac zas získava energiu a postupne sa od nás vzďaľuje; približne takou rýchlosťou, akou rastú nechty. Konečným stavom – nebyť predčasného konca slnečnej sústavy dohárajúcim Slnkom – by bolo „prílivové ukotvenie“, rotácie by sa zrovnali a Mesiac by zostal trčať nad jedným konkrétnym miestom na Zemi. (Naopak sa to už podarilo, preto vidíme len jednu stranu Mesiaca.)

To však prebiehame, oveľa skôr sa stane, že sa Mesiac vzdiali natoľko, že nebude možné úplné zatmenie Slnka. Kedy? Nevieme presne. Dôvod je taký, že to závisí od správania oceánov a toho, ako ľahko sa vode Mesiac nasleduje, či jej zavadzajú kontinenty, koľko ich je, aký majú tvar a podobne.

Štúdie, ktoré presne modelovali históriu vzďaľovania sa Mesiaca vyšli len nedávno a ich záver bol jasný – na detailoch záleží, tempo vzďaľovania sa už zmenilo niekoľkonásobne. Sú odhady, že sa mení aj teraz a tak sa budúcnosť nepredvída ľahko.

Takže, kedy príde posledné úplne zatmenie Slnka? Ako veľmi hrubý odhad sa dá zobrať 620 miliónov rokov. Ale ako asi už chápete, tento údaj pomerne lieta.

[Samuel]

PS: Výskumu tejto interakcie sa venoval už George Darwin, syn známe evolučného bióloga.

Pridaj komentár