12. júla 2024
Rotacia

Pozdravy na plochú Zem: rotácia

Začnem oznamom. Nedávny prieskum ukázal, že desivo veľká časť našej populácie nesúhlasí s tvrdením, že Zem je (takmer) guľatá. Chápem, že zo značnej časti nejde o názor, ktorý by vzišiel z faktov, ale len jednoduché kontrariánstvo a „vzburu proti mainstreamu“. V rámci občasných príspevkov by som aj tak rád poukázal na mnohé nedostatky tejto predstavy.

Ako ste si všimli, Slnko sa pohybuje po oblohe. Nielen Slnko, ale aj ďalšie objekty – hviezdy či Mesiac. Na prvý pohľad nie je jasné, že kto sa hýbe a kto stojí – či my alebo oni.

Drvivá väčšina z nás vie, že pohyb Slnka po oblohe je spôsobený tým, že sa Zem točí okolo svojej osi; z rovnakého dôvodu sa po oblohe pohybujú aj hviezdy či Mesiac. Mesiac je v tomto prípade tak trochu výnimka, lebo on zároveň pomerne rýchlo obieha Zem a preto sa na oblohe nachádza pri iných hviezdach.

Rotácia Zeme má aj ďalšie dôsledky. Ak stojíte na rovníku, cítite odstredivú silu vyvolanú touto rotáciou, na póloch necítite nič. Ako sa to prejavuje? Gravitácia vás bežne ťahá k stredu Zeme, odstredivá sila vás ťahá od osi rotácie. Takže na rovníku vážite o trochu menej.

Ak by ste sa odvážili na severnom póle a váha by vám ukázala 100 kilogramu, na rovníku ukáže len 99.5 kilogramu. Okrem odstredivej sily tam prispieva aj skutočnosť, že Zem je vplyvom rotácie mierne sploštená a tak sa na rovníku nachádzate ďalej od jej stredu ako na póloch.

Toto je, mimochodom, pomerne jednoduchý test – nemusíte ísť ani úplne na severný pól, hmotnostný rozdiel sa prejaví aj medzi Tromsom a Kampalou. Letenku medzi týmito mestami kúpite za 500 eur, jednoduchý a pomerne lacný návod pre plochozemcov, ako nás vyviesť z omylu. (Len pre úplnosť, na gravitačné zrýchlenie má vplyv aj zloženie podložia, takže pre pokoj ducha môžu testovať aj v iných mestách pri rovníku a polárnom kruhu.)

Pri rotácii vzniká okrem odstredivej sily aj Coriolisova sila. Predstavte si, že sedíte s kamarátom na kolotoči a chcete si hádzať loptičku. Namierite, hodíte a … netrafíte, keďže sa kolotoč točí a váš cieľ sa počasl letu posunul. Z vášho pohľadu na loptičku pôsobí sila, ktorá ju vychýlila. A to je práve Coriolisova sila.

Prejavuje sa pri veľkých masách ako oceánoch či atmosférických prúdeniach. Vďaka rotácií Zeme vzniká v zdanlivo chaotickom správaní jasný a pravidelný systém. Napríklad tropické cyklóny (hurikány či tajfúny) sa na severnej pologuli točia proti smeru hodinových ručičiek a na južnej pologuli zas v smere.

Z pohľadu guľatozemcov majú tri úplne rôznorodé pozorovanie – pohyb telies po oblohe, premenlivá tiaž telies podľa vzdialenosti od rovníka a rotácia hurikánov či tajfúnov – jedno vysvetlenie. Zem je guľatá a točí sa. Plochozemci buď tieto argumenty označia za podvod, výmysel alebo majú pre každý z javov krkolomné vysvetlenie, ktoré však nedokáže vysvetliť tie ostatné.

[Samuel]

PS: Možno ste videli, ako niekto ukazuje, že tesne severne a južne od rovníka sa vodné víry točia naopak. Ide o podvod, pri týchto vzdialenostiach sú rozdiely zanedbateľne malé.

Pridaj komentár