12. júla 2024
Operácia Dragoon, Vylodenie

Operácia Dragoon

Operácia Dragoon prebehla počas Druhej svetovej vojny, ktorá bola najničivejším vojenským konfliktom, aký kedy ľudstvo viedlo. Trvala od roku 1939 do roku 1945 a vyžiadala si životy 85 miliónov ľudí, čo predstavuje zhruba 3% vtedajšej populácie Zeme. Náš článok bude časovo zasadený do druhej polovice roku 1944, keď už boli misky váh jednoznačne naklonené na stranu spojencov.

Operácie ako Vylodenie v Normandii známa aj ako Deň D alebo Market Garden mnohým nie je treba predstavovať, istotne ste o nich počuli minimálne raz v živote alebo ste aspoň videli film (Zachráňte vojaka Ryana, Bratstvo neohrozených či Príliš vzdialený most). Ruku na srdce, hovorí vám však niečo operácia Dragoon? Predpokladám, že vaša odpoveď znela „nie“. Niečo si o nej povieme, keďže ide o zaujímavú a v mnohých ohľadoch veľmi úspešnú operáciu, no napriek tomu je pre širokú verejnosť takmer neznáma.

Operácia Dragoon bola kombinovanou obojživelnou vojenskou operáciou, ktorej cieľom bolo preniknúť na juh Francúzska. To v hovorovej reči znamená, že spojenecká invázna armáda bola prepravená na nepriateľské územie pomocou lodí (pechota, tanky…) a lietadiel (výsadkári – parašutisti). Len pre predstavu rozmerov tejto operácie si pozrite prvá dva zábery po článkom: prvý zobrazuje časť vyloďovacej flotily a druhý jeden z mnohých leteckých výsadkov.

Operácia Dragoon, Výsadok, 11.7.1944
Pre túto fázu operácie bola 11. júla 1944 sformovaná jednotka First Airborne Task Force (ďalej 1ABTF), ktorá tento svoj konečný oficiálny názov dostala až 21. júla 1944 (tzn. len 24 dní pred jej bojovým nasadením). 1ABTF bola sformovaná z ostrieľaných veteránov 509th PIB (Parachute Infantry Batalion), 517th PRCT (Parachute Regimental Combat Team) a Britskej druhej výsadkovej brigády – tieto jednotky boli pre potreby tejto operácie stiahnuté z bojového nasadenia v Taliansku. 1ABTF ďalej tvorili 550th GIB (Glider Infantry Batalion) a 551st PIB (Parachute Infantry Batalion), ktoré boli dovtedy dislokované v Paname a toto malo byť ich prvé bojové nasadenie.

Operácia Dragoon prebehla mesiac po Dni D

Pôvodne bola táto operácia plánovaná ako paralelná operácia s operáciou Overlord (vylodenie v Normandii), ale v priebehu plánovania si spojenci uvedomili, že to kapacitne nezvládnu, lebo nemajú dosť lodí či lietadiel. Tieto operácie dodnes patria medzi jedny z najväčších a najkomplexnejších vojenských operácií v histórii ľudstva.

Operácia Dragoon bola vyhodnotená ako menej dôležitá a jej plánovanie bolo prerušené. Čoskoro však bola vzkriesená. Začiatkom júla 1944 sa potýkali spojenci s vážnymi zásobovacími problémami, ktoré nastali po úspešnom vylodení v Normandii, ktoré sa uskutočnilo 6. júna 1944.

Rýchly postup spojeneckých vojsk do vnútrozemia Francúzska bol na jednej strane veľký úspech, no zároveň spôsoboval logistické problémy. Došlo k rýchlemu rozhodnutiu obnoviť plánovacie procesy operácie Dragoon, ktoré boli už vo vysokom štádiu rozpracovania – finálne plánovanie prebehlo veľmi rýchlo a už 15. augusta 1944 začala operácia Dragoon, prezývaná aj „The other D-Day“.

Operácia Dragoon, Flotila
Flotila.

Dragoon patrí medzi najväčšie úspechy spojencov

Čo sa týka samotného priebehu operácie, tak Dragoon patrí medzi tie najúspešnejšie vojenské akcie spojencov v druhej svetovej vojne, a to vďaka tomu, že plánovači veľmi dobre zužitkovali dovtedajšie skúsenosti z podobných operácií (hlavne z už spomenutej operácie Overlord, teda vylodenia v Normandii). Tieto operácie využívali tie najsofistikovanejšie technológie danej doby, za zmienku stoja napríklad takzvaní značkári.

Značkári boli špeciálne vycvičení výsadkári, ktorí boli vysadení (padákom) približne pol hodinu pred zvyškom výsadkárov a ich úlohou bolo pomocou signalizačných zariadení EUREKA vyznačiť dopadové zóny pre zvyšok výsadkového vojska. Vysielače EUREKA vysielali signály, ktoré prijímali zariadenia REBECCA, ktoré boli na palubách lietadiel, ktoré viezli zvyšok výsadkárov – graficky to pekne znázorňuje priložený obrázok.

Operácia Dragoon, Eureka
Dodnes platí, že ľudstvo odvtedy nevidelo nič podobného rozsahu. Zároveň mali to šťastie, že takmer všetko šlo aj v skutočnosti podľa plánov – čo vo vojne ani zďaleka nie je pravidlom.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil úspech tejto operácie, bola absolútna dominancia spojeneckého letectva vo vzdušnom priestore nad stredozemným morom. Spojeneckej inváznej armáde velil generál Jacob L. Devers, pozemným jednotkám Siedmej armády velil generál Alexander Patch a francúzskej Armée B velil generál Jean de Lattre de Tassigny. Na opačnej strane barikády stál Johannes Blaskowitz a jeho skupina armád G.

Tvrdenie, že Dragoon patrí medzi najúspešnejšie operácie spojencov potvrdzujú aj čísla, ktoré uvádzajú nasledovné: straty na strane spojencov 25 000 (z toho 17 700 ranených) na druhej strane stratila skupina armád G (Nemecko) 159 000 mužov (z toho 21 000 ranených a 131 250 zajatých), čo je takmer šesťkrát viac ako u spojencov.

Na záver môžeme teda povedať, že pre spojencov bola táto operácia veľmi úspešná – vďaka nej výrazne zlepšili svoje zásobovacie schopnosti v západnej Európe, prinútili nepriateľa ustupovať oveľa rýchlejšie a v konečnom dôsledku tak skrátili vojnu a utrpenie ňou spôsobované.

[David]
Mapa Operácie Dragoon.
Plánovanie operácie sa od začiatku sústreďovalo na veľké prístavy v Marseille a v Toulon, ktoré mali výrazne pomôcť spojeneckému zásobovaniu. Predstava spojencov bola taká, že jednotky, ktoré sa vylodia v južnom Francúzsku budú postupovať čo najrýchlejšie na sever a budú sa snažiť odrezať ústupovú cestu nemeckým jednotkám, ktoré sú viazané v bojoch na severozápade Francúzska.

Plánovači mohli pracovať už aj s množstvom užitočných skúseností z vylodenia v Normandii a napriek časovej tiesni naplánovali jednu z najúspešnejších spojeneckých operácií Druhej svetovej vojny. Pre začiatok si uveďme v číslach silu oboch strán: nemecké jednotky v tejto oblasti disponovali približne 300 000 vojakmi, avšak je potrebné uviesť, že tieto jednotky zďaleka nepatrili medzi elitné a ich morálka nebola nijak vysoká.

Na strane spojencov stála invázna armáda o sile takmer 580 000 mužov, z ktorých sa prvotnej fázy vylodenia a leteckého výsadku zúčastnilo 151 000 vojakov z USA, Veľkej Británie, Kanady a Slobodného Francúzska. Operácia Dragoon bola rozdelená na viaceré fázy, ktoré zobrazuje priložená mapka.
Operácia Dragoon, Vojaci.
Jeden záber z osláv výročia operácie Dragoon, ktorých sa pravidelne zúčastňuje aj slovenský klub vojenskej histórie KVH Geronimo – táto koláž bola vytvorená z originálnej fotografie, ktorá vznikla na schodoch Hotela Ermitage v Saint Tropez v auguste 1944, na jej zadnej strane sú mená vyfotografovaných vojakov a na pravej strane koláže je pokus o zreprodukovanie pôvodného záberu, na pôvodnom mieste, ale o 74 rokov neskôr.
Operácia Dragoon, Spomienka.
Aj vďaka činnosti takýchto klubov a združení sa darí uchovávať takéto čriepky histórie, pamäti priamych účastníkov, veteránov a všetkých, ktorých životy poznačil tento strašný konflikt, na ktorý by ľudstvo malo pamätať a poučiť sa z neho.

Pridaj komentár