20. mája 2024

Náš Vedatour sa nezadržiteľne blíži

Lístky https://vedator.space/events/vedatour-v-satori-stage-2/

Tešíme sa na vás!

Kamila Urban je post-doc výskumníčka na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave a odborná asistentka na Institute vzdělávání a poradenství na ČZU v Prahe. Výskumne sa venuje vývinu metakognície a kognície od predškolského veku, autoregulovanému učeniu a intervenciám do vzdelávania.

Unskilled and unaware of it? Ako na Dunningov-Krugerov efekt

David Dunning a Justin Kruger v roku 1999 popísali jav, podľa ktorého ľudia s nedostatkom schopností v danej oblasti značne nadhodnocovali svoje výkony. Toto zistenie malo značný vplyv (nielen) na výskum vzdelávania.

V poslednom desaťročí sa výskumníci a výskumníčky snažia nájsť intervenciu, vďaka ktorej by si ľudia vytvorili reálnejší obraz o svojich schopnostiach či znalostiach. V prednáške sa zameriam na výsledky našich výskumov, napríklad na to, či môžu už deti v predškolskom veku realisticky zhodnocovať svoje schopnosti a ako dávať spätnú väzbu študentom a študentkám, aby lepšie porozumeli svojim znalostiam.

Tomáš Fabšič

Šifrovanie a kvantové počítače

Aj keď si toho mnohí možno nie sme vedomí, šifrovanie je súčasťou každodenného života človeka v modernej spoločnosti. Cez internet denne posielame veľké objemy dát a na ochránenie tejto komunikácie používajú naše webové prehliadače sofistikované šifrovacie algoritmy. Vývoj kvantového počítača ale znamená hrozbu pre súčasnú šifrovaciu infraštruktúru chrániacu komunikáciu na internete. V prednáške sa budeme venovať tejto hrozbe a krokom, ktoré kryptografická komunita v súčasnosti podniká, aby tejto hrozbe čelila.

Vďaka podpore svojich rodičov a vďaka dobrým učiteľom si Tomáš Fabšič už v detstve našiel záľubu v matematike. Neskôr v matematike absolvoval aj bakalárske aj magisterské štúdium. Počas štúdia na vysokej škole zistil, že oblasť kryptografie ponúka mimoriadne zaujímavé možnosti aplikácie matematiky. Pod vedením profesora Otokara Grošeka absolvoval v roku 2017 doktorandské štúdium v kryptografii na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na tejto fakulte pôsobí dodnes v roli odborného asistenta. Venuje sa výučbe a výskumu v kryptografii.

Lukáš Lafférs je odborný asistent na Katedre matematiky na UMB v Banskej Bystrici. Venujem sa ekonometrii – skúmam štatistické metódy, ktoré používajú ekonómovia. Po magistrovi na Bratislavskom matfyze som si robil PhD v Nórskom Bergene.

O kauzalite z neexperimentálnych dát

Dá sa povedať čosi o kauzálnych vzťahoch aj na základe neexperimentálnych dát? Odpoveďou je jednoznačné: “Snáď áno, trochu, niekedy…”. Ekonómovia si často kladú veľmi zložité otázky, ktoré sa nedajú experimentálne zodpovedať. Ovplyvní minimálna mzda zamestnanosť? Budete zarábať viac ak pôjdete na VŠ? Má počet študentov na učiteľa merateľný vplyv na ich výsledky?

V tejto prednáške rozpoviem zopár pozitívnych prípadov, kedy predsa len čosi o kauzalite vieme povedať.

Pridaj komentár