22. mája 2024

HHC alebo ako sa legálne zahrávať so psychickým zdravím

V roku 2006 bol v Európe schválený liek s názvom Rimonabant, ktorý mal sľubné výsledky v liečbe obezity. Rimonabant funguje cez moduláciu endokanabinoidného systému (ECS), systému, cez ktorý fungujú látky ako THC alebo CBD. Myšlienka bola jednoduchá, ovplyvnením ECS vieme ovplyvniť apetít človeka a pomôcť s liečbou obezity. Len dva roky od schválenia, v roku 2008, bol Rimonabant z trhu stiahnutý. Klinické štúdie odhalili závažné psychiatrické vedľajšie účinky – rozvoj depresívnej a úzkostnej poruchy.

Na trhu s výživovými doplnkami sa nedávno objavila nová látka, ktorá (pravdepodobne) funguje cez ECS – hexahydrokanabinol alebo skrátene HHC. Táto molekula je svojou štruktúrou takmer identická molekule THC, hlavná psychoaktívna látka marihuany. Keďže však nie je úplne identická, legislatívna regulácia sa na HHC v niektorých krajinách nevzťahuje. Napríklad v Českej republike kúpite HHC vo forme cukríkov na cmúľanie, sušienok na chrúmanie, sušine na fajčenie či náplne na vapovanie. A to všetko s posvätením predajcu, že ide o legálnu alternatívu THC.

Chemická štruktúra CBD, THC a HHC

Na internete existuje vedecká databáza Pubmed, kde si môžete vyhľadať vedecké štúdie v oblasti biomedicíny. Napríklad, pokiaľ zadáte slovo tetrahydrocannabinol (THC), nájdete približne 1700 prehľadových článkov pojednávajúcich o účinkoch THC. Pokiaľ do vyhľadávania zadáte hexahydrocannabinol (HHC), dostanete presne 0 prehľadových článkov. Napriek tomu, hocikto si môže kúpiť HHC cukríky a cmúľať a byť „high“. Čo by sa tak mohlo pokaziť?

S vedeckým poznaním to vyzerá takto

Endokanabinoidný systém (ECS)

V našom tele a mozgu existuje množstvo signálnych systémov. Medzi tie najznámejšie patrí napríklad dopamínový systém, serotonínový systém či noradrenalínový systém. V zásade sa tieto systémy skladajú z dvoch kľúčových elementov – bunky, ktoré vyrábajú signálnu molekulu systému (napr. serotonín) a bunky, ktoré na signálnu molekulu reagujú vďaka prítomnosti receptorov na svojej membráne. Jemná súhra rôznych signálnych systémov v tele je absolútne kľúčová pre naše správne fungovanie. Napríklad, keby sa v správny čas „nevypol“ dopamínový, serotonínový a noradrenalínový systém, nevedeli by ste zaspať. Naopak, ak by sa ráno systémy znova „nezapli“, nevedeli by ste sa prebudiť.

Podobne existuje aj endokanabinoidný systém (ECS). Analogicky je tvorený bunkami produkujúcimi signálne molekuly (2-AG a anandamid) a buniek, ktoré majú na sebe receptory (CB1, nachádzajúci sa najmä v mozgu a CB2, ktorý nájdeme na imunitných bunkách). Napriek tomu, že ste o CB1 možno ani nepočuli, svojimi počtami prevyšuje napríklad známejšie serotonínové alebo dopamínové receptory. Jednou z hlavých funkcií ECS je modulácia aktivity neurónov. Ak aktivujete CB1 receptor, neurón bude s menšou pravdepodobnosťou odpovedať na iné stimuly. Preto ho voláme inhibičný receptor. Je to však celé mierne komplikovanejšie – CB1 sa môže nachádzať na aktivačných aj na utlmujúcich neurónoch. Ak cez CB1 utlmíte neuróny, ktoré svojich kamošov bežne stimulujú, tak systém utlmíte. Naopak, ak cez CB1 utlmíte neuróny, ktoré bežne svojich kamošov v aktivite brzdia, dostanete systém, ktorý bude utrhnutý z reťaze.

Na tomto mieste vieme celkom intuitívne vysvetliť účinky marihuany pri intoxikácii THC. Veľmi typickým efektom marihuany je narušená krátkodobá pamäť. Pamäť má na starosti štruktúra v mozgu, ktorú voláme hipokampus. Hipokampálne neuróny sú posiate CB1 receptormi a teda ak sú receptory aktivované pomocou THC, neuróny utlmia svoju aktivitu, hipokampus nefunguje správne, a vy máte narušenú pamäť.Naopak, v inej časti mozgu existujú utlmujúce neuróny (tzv. GABAergické neuróny), ktoré brzdia dopamínové neuróny vo vylievaní dopamínu. Tieto utlmujúce neuróny majú takisto na sebe CB1 receptory a po naviazaní THC sú neuróny utlmené. Následne sa preto odbrzdia dopamínové neuróny v mozgovom kmeni a vylejú zvýšené množstvo dopamínu a vy sa cítite príjemne a „high“.

Endokanabinoidný systém a vývin mozgu

Systémy v mozgu, prekvapivo, neexistujú na to, aby sme sa mohli „zhúliť“. Majú svoje fyziologické funkcie a funkcie ECS môžeme znova intuitívne pochopiť z účinkov THC alebo CBD. ECS je zapojené v pamäti, učení sa, termoregulácií, v regulácii motivácie, apetítu (Rimonabant), stresovej odpovedi, strachu, imunite a mnoho ďalšom. ECS však nefunguje len na zaistenie fungovania okamžitých funkcií mozgu ako „zapamätať si niečo“. Jeho správne fungovanie počas vývinu mozgu priamo ovplyvňuje ako budú dané štruktúry v mozgu fungovať. Inými slovami, ECS signalizácia určuje ako sa vyvinie naša pamäť, ako budeme odpovedať na emočné stimuly, ako budeme odpovedať na stres alebo ako bude vyzerať naše riziko pre rozvoj psychiatrických porúch. Len pre ilustráciu, narušená signalizácia ECS je asociovaná s depresiou, úzkosťou alebo schizofréniou. Nie je náhoda, že prakticky všetky tieto poruchy nejako súvisia s vývinom mozgu. ECS je totižto jeden z najdôležitejších systémov ovplyvňujúcich vývin mozgu. ECS reguloval tvorbu nových neurónov, keď ste boli ešte embryo. ESC reguloval tvorbu nových spojení vo vašom čelnom laloku, keď ste chodili do škôlky a trénovali svoje kognitívne schopnosti. ECS ovplyvňoval pozornosť, inteligenciu, pamäť a emočnú stránku vašej osobnosti v adolescencii. A to všetko prispieva k tomu, kto ste v dospelosti.

Nie je prekvapivé, že ak zasiahnete do ECS vonkajšími molekulami (napríklad THC) počas vývinu vášho mozgu, ovplyvníte, ako bude mozog fungovať neskôr v dospelosti. Dlhodobé užívanie kanabisu v adolescencii vedie k výraznému zhoršeniu mnohých kognitívnych funkcií v dospelosti v porovnaní s ľuďmi, ktorí kanabis neužívali. Od zhoršenej pamäte, cez nižšie IQ, zhoršenú pozornosť, emočnú stabilitu až po vážne psychiatrické poruchy. Tak napríklad, v bežnej populácii sa vyskytuje úzkostná porucha u približne 6-17%. Pri ľuďoch, ktorí v adolescencii denne užívali kanabis je však tento výskyt až 20%. Podobne, u dlhodobých adolescentných užívateľoch kanabisu sa až u 30% rozvinie depresívna porucha v dospelosti. Denní užívatelia kanabisu v adolescencii majú až 6x zvýšené riziko diagnózy schizofrénie neskôr v živote. Samozrejme, kauzálnu príčinu je vždy veľmi náročné dokázať. Možno ľudia so sklonom k rozvoju psychiatrickej poruchy majú takisto sklon k užívaniu kanabisu. Vo vede máme vždy mnoho alternatívnych vysvetlení. No vzhľadom na to, čo vieme o ECS, nie je uletené pripustiť, že kauzalita je pravdepodobná.

Kam sa podel skepticizmus z COVID vakcín?

Samozrejme, že hlavným vinníkom v liste nepriaznivých efektov kanabisu je práve THC. Nemám žiadne dôkazy o tom, že rovnaké účinky má aj HHC a ani by som to netvrdil. THC som však len využil na ilustráciu toho, že zasahovanie do vývinu mozgu vonkajšími faktormi má reálne dopady na naše životy. HHC od THC odlišujú dva atómy vodíka. To je všetko, dva protóny a dva elektróny. Napriek tomu predávame cukríky a sušienky, ktoré si môže zakúpiť hocikto a absolútne nikto nevaruje nad potenciálnymi rizikami. Na jednom e-shope sa dočítate:

Molekula HHC ešte nebola dostatočne preskúmaná, takže je príliš skoro na to, aby sa vyvodili definitívne závery o jej prínosoch.

O jej prínosoch. Bodka. Pretože molekuly z rastliniek majú vždy len prínosy?

Tí ktorí ma poznáte viete, že neholdujem zákazom. Nemyslím si (a ani dáta tomu nenasvedčujú), že zákaz „drog“ niečo rieši. Je to moje telo a pokiaľ svojim správaním neohrozujem nikoho iného, malo by byť len na mne, čo s ním robím. Zároveň však presadzujem, aby bola rozvoľnená legislatíva balansovaná informovaním ľudí. Mladí ľudia si ešte dnes, v roku 2023, myslia, že asociácia medzi THC a rozvojom psychotickej poruchy je mýtus. Napriek existencii tone vedeckého poznania vraviaceho opak. HHC cukríky, HHC sušienky … len tak, pre každého. Čo by sa tak mohlo pokaziť?

Mladí ľudia, ktorí toto čítate alebo počúvate. ECS skutočne neexistuje na to, aby ste sa mohli „zhúliť“. Jeho funkcia je jemne regulovať vývoj vášho mozgu, vašej mysle a vášho charakteru. Zásah do tohto procesu vonkajšími faktormi veľmi pravdepodobne vyústi v zmeny, s ktorými budete žiť ako dospelý človek. Myseľ je to najdôležitejšie, čo máte. Pristupujte k veciam, ktoré ju môžu radikálne meniť s veľkým rešpektom a hlavne veľkou informovanosťou.

Ďakujem, že čítate tieto texty! Moje texty vychádzajú aj na BeWise Substacku (https://cutt.ly/o2jxr2p), kde okrem iného nájdete aj prihlásenie na odber a článok v audioforme. Články vychádzajú každý piatok.

[Peťo BeWise]

Literatúra:

The Role of the Endocannabinoid System and Genetic Variation in Adolescent Brain Development, Meyer et al. (2018)

Is the Adolescent Brain at Greater Vulnerability to the Effects of Cannabis? A Narrative Review of the Evidence, Hopley et al. (2020)

Long-term consequences of adolescent cannabinoid exposure in adult psychopathology, Renard et al. (2014)

The role of dopamine and endocannabinoid systems in prefrontal cortex development: Adolescence as a critical period, Peters and Naneix (2022)

Pridaj komentár