5. marca 2024
dve-percenta

2% pre Vedátora

Všetko, čo vo vesmíre vidíme, všetky hviezdy, planéty, asteroidy či medzihviezdny plyn tvoria len 4% jeho celkového zloženie. Ponaučenie je jasné, 4% vedia byť dosť veľa! Venovať niekomu 4% zo svojich daní síce zákon neumožňuje, no nás veľmi potešia aj tie 2%, ktoré nám zo svojich daní venovať môžete. Veľmi si túto podporu a prejav záujmu o projekt Vedátor vážime!

Ak ste zamestnanec

Ako na to

  1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane.
  3. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Naše údaje sú:

IČO: 52083853 (pri vypisovaní na tlačivo zarovnávajte vpravo)
Pr
ávna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
Obchodn
é meno (názov): Vedátor
Sídlo: Stolárska 7030/37, 831 06 Bratislava-Rača

  • Doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) príslušnému správcovi dane – osobne alebo poštou. V prípade poslania poštou je rozhodujúci dátum z pečiatky na obálke.
  • Darovanie 2% je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli (a my by sme radi vedeli), že ste nás podporili práve vy, vo “Vyhlásení” stačí zaškrtnúť políčko o súhlase. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy sa nedozvieme.

Ak si daňové priznanie podávate samostatne

Ako na to

  1. Pri vypĺňaní tlačiva  typu  na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci a iné SZČO). Súčasťou oboch tlačív je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu nasledovné údaje:

IČO: 52083853 (pri vypisovaní na tlačivo zarovnávajte vpravo)
Pr
ávna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
Obchodn
é meno (názov): Vedátor
Sídlo: Stolárska 7030/37, 831 06 Bratislava-Rača

  • Doručte vaše  tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou je rozhodujúci dátum z pečiatky na obálke.

Ak ste právnická osoba

Ako na to

  1. V tlačive na daňové priznanie pre právnickú osobu. Vo IV. časti “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane” vyplňte naše údaje:

IČO: 52083853 (pri vypisovaní na tlačivo zarovnávajte vpravo)
Pr
ávna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
Obchodn
é meno (názov): Vedátor
Sídlo: Stolárska 7030/37, 831 06 Bratislava-Rača

  • Predmetné (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) tlačivo doručte daňovému úradu a uhraďte daň.

One thought on “2% pre Vedátora

Pridaj komentár