12. júla 2024
vedatour

Vedatour S3E4

Posledná beseda so slovenskými vedcami a vedkyňami Vedatour v roku 2022 sa uskutoční 6. 12. v KC Dunaj v Bratislave. Začneme o 19:30 a môžete sa tešiť na tri zaujímavé prednášky. Ak sa vám nebude dať prísť, udalosť budeme opäť streamovať live.

Rozprávať budú:
– Matej Lorko z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave,
– Katarína Maráková z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
– Matúš Hyžný z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Matej Lorko
Keď 0 EUR je viac ako 10 EUR
Klasická ekonómia pracuje s domnienkou, že ak si človek vyberá medzi dvoma kôpkami peňazí, vždy dá prednosť tej väčšej. Hoci väčšinou to bezpochyby platí, počas prednášky si ukážeme niekoľko príkladov, kedy idú peniaze bokom a ľudia dávajú prednosť niečomu inému (napríklad zmyslu pre fair-play, dobrému pocitu, či spoločenským normám) a tiež zopár situácií, v ktorých peniaze všetko iba pokazia. A keďže bude Mikuláša, povieme si aj o tom, čo “menej je niekedy viac” znamená pre výber darčekov.

Matej Lorko vyštudoval PhD program behaviorálnej a experimentálnej ekonómie na Macquarie University v Sydney. V súčasnosti pôsobí na Ekonomickej Univerzite v Bratislave a tiež na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Vo svojom výskume sa venuje dobrovoľníckym a charitatívnym trhom, ale aj plneniu daňových povinností, plánovaniu času na projektoch, a najnovšie aj boju proti dezinformáciám o vojne na Ukrajine. Neustále premýšľa o tom, ako funguje svet, a prečo ľudia robia to, čo robia. Rád pochybuje o status quo, experimentuje a navrhuje, ako fungovať lepšie. Stretnúť ho môžete na hudobných festivaloch, na horách, v cyklistickom úbore, či hokejovom výstroji. Ak nie sú doma susedia, učí sa hrať na klávesy.

Katarína Maráková
“Lietajúce slony vo farmácii a biomedicíne”
Čo sú to biologiká? Ako nám proteíny pomáhajú v diagnostike ochorení? A prečo sme ich naučili lietať?

PharmDr. Katarína Maráková, PhD. po vyštudovaní farmácie na Farmaceutickej fakulte UK začala objavovať krásy analytickej chémie počas jej PhD. štúdia a po jeho ukončení zostala verná Farmaceutickej fakulte, kde zostala pôsobiť ako odborný asistent. Analýzou proteínov sa začala zaoberať počas štipendijných pobytov v USA.

Matúš Hyžný
Ako život vyliezol z vody na súš
My, ľudia, sme na suchu doma. Ale je naozaj až také samozrejmé prechádzať sa po lúke a zhlboka dýchať vzduch? Suchozemské biotopy sú neobyčajne pestré, ale iba do chvíle, keď ich porovnáme s rovnako rozmanitými prostrediami pod vodou. Navyše život ako taký vznikol vo vode a každý suchozemský tvor má svojich predkov medzi morskými príbuznými. V dávnej minulosti bola súš nehostinnou pustatinou a práve do takého prostredia sa postupne nasťahovali zástupcovia viacerých skupín organizmov. Nebolo by jednoduchšie ostať si pekne-krásne vo vode? Po tom, ako vznikli prvé suchozemské ekosystémy, bolo osídlenie súše zo strany ďalších tvorov už iba otázkou času. Nový, už zďaleka nie nehostinný, životný priestor totiž lákal stále viac pionierov. Ako to s osídlením pevniny vlastne bolo, respektíve, ako si myslíme, že to bolo, o tom vám porozprávam 6. decembra.

doc. Mgr. Matúš Hyžný, PhD. je geológ a paleontológ pôsobiaci na Katedre geológie a paleontológie Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje fosílnemu záznamu a evolúcii článkonožcov, predovšetkým rakovcov. Okrem čítania kníh sa vo voľnom čase venuje modelárstvu a maľovaniu miniatúr.

Vstupné bude 5 EUR a lístky si môžete rezervovať na https://forms.gle/1xtPx6REYGf64CeD9

V roku 2022 naše akcie podporili Nadácia ESET a Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis.

Tešíme sa na Vás.

[Juraj]

Pridaj komentár