14. júna 2024
robocon

Súťaž lietajúcich dronov aj prednášky o umelej inteligencii. Na čo sa môžu tešiť účastníci konferencie ECER?

Na blížiacu sa akciu sme sa opýtali jej hlavného organizátora, Petra Wachtera.

V Bratislave sa čoskoro uskutoční, prvýkrát na Slovensku, konferencia o vzdelávacej robotike ECER. Ako by si tento event opísal ľuďom, ktorí o ňom ešte nepočuli?

Je to podujatie s medzinárodnou účasťou a je určené študentom, ktorí sa zaujímajú o počítače a vzdelávaciu robotiku. Prvý krát sa toto podujatie uskutočnilo pred 10 rokmi v Rakúsku, kde ho odvtedy organizuje Practical Robotics Institute Austria.

S touto organizáciou sa spojilo Centrum vedecko-technických informácií v projekte RoboCoop, financovanom prostredníctvom programu Interreg Slovensko Rakúsko. Vďaka tomuto programu môžeme teraz hostiť toto podujatie po prvýkrát na Slovensku.

Naposledy sa konferencia konala v roku 2019 na Malte. Okrem prezentácií prác študentov a robotickej súťaže vystúpia na podujatí aj traja hostia, experti v oblasti robotiky. Prvým hosťom je profesor Markus Vincze z TU Wien, ktorý je expertom na technológie, vďaka ktorým roboti „vidia“. Ďalší dvaja hostia sú zo Slovenska. Andrej Lúčny je z katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Peter Pištek z Kemepelenovho inštitútu inteligentných technológií. Obaja sú experti v oblasti machine learning.

Súťaž v botballe.

Aké súťaže sa budú konať?

Súťažiť sa bude v troch discilínach a to Botball, Open a Aerial, čo sú vlastne robotické drony. V dispiplínach Botball a Open súťažia roboti na špeciálne upravenom stole, rozdiel medzi nimi je len v použitých súčiastkach, stavebniciach. Botball má na splnenie úloh predpísaný hardvér podľa štandardov neziskovej organizácie KIPR (Kiss institute for practical robotics), ktorá celosvetovo zastrešuje túto disciplínu. V disciplíne Open sa nevyžaduje používať štandardizovanú stavebnicu, nie je to lacná záležitosť, a nie je v nej ani vekové obmedzenie, ako pri Botballe, teda 13 až 19 rokov.

3.      Na čo sa môžu tešiť diváci?

Divácky najatraktívnejšie budú finálové kolá oboch stolných disciplín v piatok dopoludnia, turnaj dronov v stredu a štvrtok a prednášky expertov v oblasti machine learningu, ktoré budú tiež v stredu a vo štvrtok.

Peter Wachter počas pozorovania Slnka. Zdroj P. W.
Peter Wachter počas pozorovania Slnka. Zdroj P. W.

4.      Je akcia vhodná aj pre deti? V akom jazyku budú prebiehať rôzne aktivity?

Konferencia je s medzinárodnou účasťou, takže všetky príspevky a aktivity budú v angličtine. V disciplíne Open súťažia tímy so stavebnicami Lego Mindstorms, ktoré sú určené pre deti od 10 rokov, takže toto by som povedal, že je vhodná veková hranica aj pre návštevu podujatia.

5.      Ako technológie napredujú, viac a viac práce je robotizovanej. Chcete akciou skôr ukázať, čo už sa podarilo vytvoriť, alebo skôr nalákať mladých ľudí a ukázať im, v čom stále môžu priložiť ruku k dielu?

Skôr to druhé. Hlavným cieľom konferencie je priniesť priestor pre získanie skúseností so vzdelávacou robotikou. V čase, keď deti majú často lepšie digitálne zručnosti ako ich rodičia, je dôležité podchytiť tento ich prirodzený talent – súčasné deti a teenageri sú označovaní ako digitálni domorodci – a motivovať ich k tvorivosti a používaniu nových technológií aj na iné veci, ako len na zábavu a zabíjanie nudy.

[Samuel]

Peter Wachter pôsobí ako projektový manažér na Odbore medzinárodnej spolupráce v Centre vedecko technických informácií SR. Je nadšeným popularizátorom astronómie a píše pre stránku www.planetaria.sk. Viac sa o akcii dočítate tu.

Pridaj komentár