22. mája 2024
Farby diamantov

Prečo sú niektoré diamanty farebné

Všetci dobre vieme, že diamanty sú tvorené uhlíkom, ktorý sa pod obrovským tlakom (a teplotou) stlačil do kompaktnej a extrémne pevnej mriežky.

Z tohto pohľadu by mali všetky diamanty vyzerať rovnako, byť rovnako priesvitné – majú rovnaké chemické zloženie (aj priestorové usporiadanie mriežky). Ako je možné, že niektoré sú farebné? Časť z nich je farbená umelo, no aj v prírode nájdete (s kopou šťastia) obrovské množstvo rôznych farieb. Čomu diamanty za svoju farbu vďačia?

• Žlté diamanty získavajú svoju farbu vďaka drobnej prímesi dusíka.
• Hnedé diamanty sú dôsledkom poruchy (posunom) kryštalickej mriežky. Pod veľkým tlakom sa dajú napraviť (vybieliť). Podobne vznikajú aj ružové a červené diamanty.
• Čierne diamanty obsahujú malé množstvo cudzích látok (ako napríklad grafit, čiže nestlačený uhlík).
• Zelené diamanty majú farbu vďaka defektom v mriežke spôsobeným žiarením.
• Fialové a šedé diamanty obsahujú malé množstvo vodíka.
• Modré (spolu s červenými najvzácnejšie) diamanty obsahujú bór.

Suma sumárum, buď ide o defekty v uhlíkovej mriežke, alebo malé prímesi (úplne malé množstvo, viď prvý link).

Asi najkrajšia zbierka (prirodzene) farebných diamantov sa volá “Aurora Pyramid of Hope”, obsahuje 296 diamantov, nachádza sa v Natural History Museum of London. Pre obyčajných vedátorov enormne drahá záležitosť, aspoňže nezakazujú obzerať (aj keď po smrti zakladateľa zbierky teda boli značné spory).

[Samuel]

PS: Celkom ma pobavilo, že sa diamanty značia podobne ako supernovy alebo teórie strún (type I, IIa,IIb … )

Linky:

Populárne: https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_type

https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_color

Odborné: https://www.gia.edu/gems-gemology/summer-2018-natural-color-blue-gray-violet-diamonds-allure-of-the-deep#item-2

Spomínaná zbierka: https://en.wikipedia.org/wiki/Aurora_Pyramid_of_Hope

Pridaj komentár