24. júna 2024
Videnie múch

Prečo je tak ťažké zabiť muchu

Človek je vrcholom evolúcie (teda, podľa človeka). Z tohto elitárstva rýchlo vytriezvie pri pokuse predčiť niečo tak jednoduché, ako obyčajnú muchu domácu. Zažil to každý: najprv sa oháňate, po pár pokusoch usúdite, že viac škody páchate na sebe. Potom sa k muche snažíte priplížiť a zaskočiť ju… v poslednom okamihu však uletí (a dokonca budí dojem, že si provokatívne dala na čas). Ako sa jej to darí?

Čiastočne za to môže konštrukcia jej krídiel a stavba tela (dobrý pomer plochy krídiel k celkovej hmotnosti). V skutočnosti však má nad vami výhodu z oveľa zaujímavejšieho dôvodu: čas pre ňu plynie inak – vaše pokusy vníma ako v spomalenom zábere. Ako to vieme?

Vo všeobecnosti je ťažká zistiť, čo si niekto myslí, o to viac, ak má dotyčný iba zanedbateľne malý mozog. Pri vnímaní pohybu však existuje užitočná pomôcka. Keď sledujete televíziu, vnímate obraz plynulo – a to aj napriek tomu, že je vyskladaný zo statických záberov. Ak sa menia dosť rýchlo, ich preblikávanie nevnímate. Počet obrazov potrebný na to, aby sa vám obraz zdal plynulý, sa označuje CFF (Critical Flicker Fusion, zisťuje sa meraním mozgovej aktivity pri vnímaní vizuálneho podnetu).

CFF ľudí má hodnotu asi 60 Hz (hertzov, teda 60 obrazov sa sekundu), pre morské korytnačky asi 15 Hz, psy či holuby zas majú hranicu okolo 80-100 Hz. To znamená, že čo sa ako plynulé javí korytnačkám, to môžeme my vnímať trhane, a čo sa javí plynulé nám, môže byť trhané pre vtáky.

Ako je na tom mucha? Jej frekvencia vnímania vizuálnych signálov je šialených 250 Hz – vníma tak štyrikrát rýchlejšie než my! Z toho sa usudzuje, že signál aj o toľko rýchlejšie vyhodnocuje (na čo by jej ináč toľko signálu bolo). Prečo nás evolúcia všetkých nevybavila takýmito reflexmi? Po prvé sú energeticky náročné, po druhé, na čo by boli nemotorným tvorom, napríklad veľrybe. Výskum ukázal, že hodnota CFF naozaj úzko súvisí s rýchlosťou metabolizmu a veľkosťou tela.

Vašimi reflexmi muchu neohúrite, cez jej takmer 360˚ zorné pole sa priplížite len ťažko. V boji s muchami sa tak musíme spoliehať na svoj rozum – aspoň v tom muchu prevyšujeme.

[Samuel]

Spomínaný výskum
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347213003060

Wiki o CFF
https://en.wikipedia.org/wiki/Flicker_fusion_threshold

Krátke video o CFF
https://www.youtube.com/watch?v=VIi2O57zRwQ

Ako vidia muchy
https://animals.mom.me/flies-see-out-compound-eye-5361.html

Cesta do mozgu muchy
https://www.youtube.com/watch?v=RDExr3oFeLo

Pridaj komentár