16. apríla 2024

O súťaži Dáta & Umenie

Pri štúdiu na matfyze sa človek nutne stretne s prácou s (nejakými) dátami. Aby v nich niečo uvidel, príde na rad ich vizualizácia. No a koľkým z nás sa stalo, že sme svoju dátovú vizualizáciu prirovnávali k dielam moderného umenia v galériách? A to navyše zobrazovala niečo vedecky zaujímavé alebo inak užitočné či zmysluplné? Keď sa do toho zapojí prirodzená zvedavosť a súťaživosť, naskytne sa nasledujúca otázka.

Aká vizualizácia dát je tá najzaujímavejšia, najoriginálnejšia, či dokonca najkrajšia? Túto otázku sme položili našim študentom. Odpovede sme dostali vo forme súťažných príspevkov v súťaži Dáta & Umenie a toto sú tie najlepšie z nich.

[Petra]


Poznámka: súťaž organizovala študentská komora akademického senátu FMFI (ŠKAS) a podporili ju partneri Unispace a Superscale.

Pridaj komentár