20. mája 2024
cierna diera

Krátka esej o čiernych dierach

Čierna diera je oblasť vesmíru, ktorej gravitačné pole je také silné, že z nej nemôže uniknúť žiadna hmota ani žiarenie. Predpokladá sa, že intenzívne gravitačné pole je spôsobené kolapsom hviezdy. Gravitačná sila čiernej diery je taká silná, že dokáže k sebe pritiahnuť objekt z veľkej vzdialenosti.

Väčšina informácií, ktoré máme o čiernych dierach, pochádza zo štúdia správania objektov, ktoré do nich padajú. Keď predmet spadne do čiernej diery, je ťahaný smerom k stredu diery. Objekt je potom rozdrvený intenzívnou gravitačnou silou. Predmet sa potom zahreje na veľmi vysokú teplotu a môže uvoľniť energiu vo forme žiarenia.

Vedci sa domnievajú, že čierne diery existujú v strede väčšiny galaxií. Predpokladá sa, že v strede galaxie Mliečna dráha sa nachádza supermasívna čierna diera. Niektorí vedci sa domnievajú, že čierne diery môžu byť zdrojom energie, ktorá poháňa galaxie.

Je toho veľa, čo o čiernych dierach ešte nevieme. Vedci sa stále pokúšajú určiť účinky gravitačnej sily čiernej diery na priestor a čas. Pokúšajú sa tiež určiť veľkosť a tvar čiernej diery.

No dobre, stačilo. Priznávam dve veci. Tento článok nie je o čiernych dierach. A nepísal som ho ja. Ani nikto iný. Písala ho umelá inteligencia. Teda, jedna písala, druhá prekladala. Ja som len dal povel: „Napíš esej o čiernych dierach“ a zadal rozsah.

Dúfam, že bolo cítiť, že som text nepísal – ak nie, pomaly to môžem pobaliť. No podľa mňa by to možno po učesaní obstálo ako referát na strednej škole. Ak si však pozrieme, aké referáty by písali počítače pred piatimi rokmi … skúsme si predstaviť, čo budú písať za ďalších päť.

Použil som voľne dostupný nástroj od Open AI. Ten skladá text z kratších slov a slabík. Zadáte nadpis a ona spraví zbytok, tak do 1500 slov. A zvláda aj chatovanie či písanie počítačového kódu.

Odhliadnuc od všetkého, čím nám umelá inteligencia hrozí v budúcnosti či súčasnosti, postupne nastaví zrkadlo aj našej kreativite, ktorú momentálne považujeme za jeden z najhlbších prejavov ľudskosti. A možno si uvedomíme, že hladíme do čiernej diery.

[Samuel]

PS: Obrázok som robil ja sám.

Anglický originál textu:

A black hole is a region of space that has a gravitational field so strong that no matter or radiation can escape from it. The intense gravitational field is thought to be caused by the collapse of a star. The gravitational force of a black hole is so strong that it can pull an object towards it from a great distance.

Most of the information we have about black holes comes from studying the behavior of objects that fall into them. When an object falls into a black hole, it is pulled towards the center of the hole. The object is then crushed by the intense gravitational force. The object is then heated to a very high temperature and may release energy in the form of radiation.

Scientists believe that black holes exist in the center of most galaxies. The center of the Milky Way galaxy is thought to contain a supermassive black hole. Some scientists believe that black holes may be the source of energy that powers galaxies.

There is much we still don’t know about black holes. Scientists are still trying to determine the effects of a black hole’s gravitational force on space and time. They are also trying to determine the size and shape of a black hole.

Pridaj komentár