24. júna 2024
altruizmus

Konečne poriadny altruizmus

Základy nášho sveta sú pretkané symbiózou. Zoberte si taký uhlíkový cyklus. Rastliny produkujú kyslík a potrebujú oxid uhličitý. Živočíchy potrebujú kyslík a produkujú oxid uhličitý. Nejde však o vedomú spoluprácu. Málokto z nás vydychuje vzduch s myšlienkou, že tým ide ukojiť potreby rastlín. My produkujeme to, čo chcú oni a naopak.

Zdanlivo cielenejšia spolupráca prebieha v lese. Stromy si pomocou koreňov a húb posúvajú signály, živiny aj vodu. Silnejší pomáha slabšiemu. Pomáhať si navzájom má svoje opodstatnenie, pre nikoho asi nie je výhodné byť jediným stromom v šírom okolí.

Značnú úroveň obetavosti pozorujeme medzi zvieratami. Príkladov je veľa, najočividnejší je však vzťah rodičov a detí. Rodičia si ukroja zo svojho času a iných životných zdrojov na vytvorenie a starostlivosť o iné organizmy – svojich potomkov. Idylický obraz však narušil Richard Dawkins. V knihe Sobecký gén vysvetlil, že organizmy a ich správanie sú len prejavom snáh génov množiť sa. Keď sa zviera stará o mladé, tak kvôli tomu, že sa geneticky podobajú. Gén sa stará o svoje blízke kópie. Je v tom chladná matematika. Ako to pekne zhrnul biológ J. B. S. Haldane: „Položil by som život za dvoch svojich bratov alebo ôsmich bratrancov.“

Je každá forma pomoci v skutočnosti sobecká? Nie. Kým pri väčšine živočíšnej ríše platí, že ich reakcie a správanie vychádza prevažne z génov, naše správanie je vo veľkej miere ovplyvnené aj ďalšími aspektmi – napríklad výchovou či spoločenskými normami.

Vplyv na nás majú naše kolektívne predstavy o svete a jeho fungovaní. Ľudia robia veci, lebo ich považujú za správne. Môžu sa napríklad vedome rozhodnúť nemať deti – to by sa ich sobeckým génom veľmi nepozdávalo.

Naša inteligencia a schopnosť komunikovať zložité a abstraktné myšlienka nám z istého uhľa pohľadu vytvorila nadstavbu nad našou biológiou. Dokážeme pomáhať aj keď za to nič nedostaneme naspäť. Robíme tak na základe predstáv o svete, ktoré sú, snáď, všeobecne prospešné. Dokázali sme to: konečno poriadny altruizmus.

[Samuel]

Príspevok vznikol na základe Impact talku pre nadáciu Pontis.

Pridaj komentár