24. júna 2024
Láska a veda

Ján Vilček: Láska a veda

Ján Vilček patrí medzi najúspešnejších slovenských vedcov a už sme mu venovali jeden článok.

Keďže sme sa v minulosti venovali procesu testovania a schvaľovania liekov, oplatí sa pripomenúť ho znova, vo forme recenzie jeho autobiografie Láska a veda.

Tú totiž nezačína svojím narodením alebo detstvom, ale in medias res na univerzite v New Yorku v kľúčovom bode svojej vedeckej kariéry: pri objave, z ktorého vzišiel jeden z najpredávanejších liekov, Remicade. Vilčekove rozprávanie dobre ilustruje kľukatú cestu výskumu. Najskôr hľadal liek na rakovinu, potom na sepsu, teda prudkú reakciu na bakteriálnu infekciu – ľudovo tzv. otravu krvi. Navyše, okrem biochemicko-medicínskych problémov musel riešiť aj financovanie svojho výskumu.

Po mnohých úskaliach však získal látku, ktorá mala potenciál bojovať proti autoimunitným chorobám. Namiesto použitia proti relatívne bežnej reumatoidnej artitídy sa zameral na zriedkavejšiu Crohnovu chorobu, teda črevný zápal – pre zriedkavé choroby totiž nie sú podmienky vstupu na trh také prísne. Liek sa osvedčil a postupne bol schválený aj pre použitie proti ďalším ochoreniam.

Až po odborných kapitolách sa Vilček vracia na začiatok svojej púte, do detsva v pohnutej dobe druhej svetovej vojny, štúdia a kariéry mladého vedca snažiaceho sa spolupracovať cez železnú oponu. Otázkou nemeckého policajta: „Už sa neplánujete vrátiť, však?“ prechádza Vilčekov život do ďalšej fázy v Amerike, čím sa dostáva do obdobia, ktorým knihu začal. Okrem pracovného prostredia podáva aj obraz americkej kultúry a spoločnosti a kontrastuje ju so svojimi predchádzajúcimi skúsenosťami.

Na záver knihy Vilček predstavuje svoje ďalšie aktivity: zberateľstvo umenia a filantropiu umožnené neočakávanými ziskami z predaja Remicade.

Vilčekova kniha kombinuje príbehy z odborného aj osobného prostredia doplnené dobovými fotografiami a scenérie, do ktorých majú čitatelia šancu nazrieť len zriedka. Ján Vilček je slovenská celebrita, ktorú sa oplatí poznať.

[Lukáš]

Knihu si môžete kúpiť tu.

Pridaj komentár