30. mája 2024
hviezdochvenie

Ako sa trasú hviezdy

Keď sa človek dozvie, aké detaily vieme o Slnku, je právom uchvátený. Vieme jeho objem, hmotnosť, teplotu či chemické zloženie. Slnko je pod vedeckým drobnohľadom už dlho – na dôkaz stačí pripomenúť, že chemický prvok hélium sme najprv objavili na Slnku, až potom na Zemi.

Jedna z vecí, ktorú sme sa o Slnku dozvedeli relatívne nedávno – pred asi šesťdesiatimi rokmi – je, že sa chveje. Jednoducho, ak sa zameriate na istý bod na jeho povrchu, uvidíte, ako sa každých päť minút mierne približuje a vzďaľuje. Nielen po povrchu, ale aj celým jeho objemom sa šíria vlny.

Prečo sa niečo vlní? Po prvé existuje niečo, čo systém dostáva do rovnovážneho stavu – či už ide o gravitačnú silu alebo pôsobenie tlaku. Typickou vlastnosťou systému v rovnováhe je, že keď do neho štuchnete – niečím rovnováhu narušíte – začne vibrovať.

Aké vlny sa objektom šíria, akými smermi a rýchlosťami, to závisí od jeho presného zloženie. Toto je základ seizmologického výskumu Zeme. Síce sme sa zatiaľ zavŕtali len pár kilometrov pod povrch, aj tak celkom presne vieme, z čoho sa Zem skladá. Inak by sa totiž šírilo zemetrasenie z Tokia, ak by bola planéta tvorená zo železa, želatíny alebo z kombinácie tuhej horniny a magmy. Je to celkom podobné tomu, ako keď zaťukáte na drevo, aby ste zistili, či je spráchnivelé.

Skúmaním trasenie objektov sa vieme dozvedieť veľa o ich zložení – týka sa to nielen planét a nášho Slnka, ale aj hviezd celkovo. Ako sa postupne teleskopy zlepšujú a umožňujú tak presnejšie pozorovania, otvára sa celá nová oblasť výskumu – volá sa asteroseizmológia.

Hviezdy sú veľmi zložité objekty, kde rovnováhu vytvárajú rôzne pôsobenia, okrem tlaku či gravitácie zohrávajú úlohu aj rotácia, magnetické polia či rôzne reakcie. Hviezdochvenia tak existujú mnohých typov a poskytujú nám neuveriteľný vhľad do miest, ktoré boli inak takmer dokonale ukryté. Zároveň sú hviezdy veľmi veľké a tak trvá dlho, kým cez ne vlnenie prebehne – niekedy ich musíme sledovať nie stovky, ale státisíce sekúnd.

Asteroseizmológia je oblasť výskumu, ktorá sa stále rozbieha – či už na úrovni teoretických výpočtov alebo praktických pozorovaní. Konceptuálne to možno znie jednoducho, technicky však ide o extrémne zložitú oblasť. Z ľudského pohľadu je však fascinujúce, koľko sa o hviezdach dokážeme dozvedieť len z pozorného pohľadu na ne.

[Samuel]

PS: Asteroseizmológia sústrediaca sa len na Slnko sa označuje helioseizmológia.

Pridaj komentár