24. júna 2024
Diplo

Všetky moje práce

Školiteľom mojej bakalárskej práce bol Martin Mojžiš, úlohou bolo zanalyzovať pohyb motorky, špeciálne, prečo sa pri štarte zdvíha predná koleso. Musel som si doštudovať špecifiká fyziky trenia, naučiť sa pracovať so softvérom na riešenie rovníc a naučiť sa hľadať chyby a slabé miesta vo svojej vlastnej práci. Výsledkom sme poopravili niektoré tvrdenia publikované v Európskom fyzikálnom časopise.

Magisterská práca pod vedením Petra Prešnajdera bola makačka. Skúmali sme modifikáciu kvantovej mechaniky. Neviem, koľko strán papiera som zapísal počtami, číslovanie rovníc sa zastavilo tesne pred tromi stovkami. Okrem toho som sa musel zorientovať v novej oblasti fyziky. Výsledky práce boli publikované v medzinárodnom časopise.

Na túto prácu nadviazala aj dizertačná práca, s rovnakým školiteľom sme skúmali aspekty fyziky v kvantovanom priestore, publikovali sme niekoľko odborných článkov o algebraických štruktúrach či magnetických monopóloch. K tomu som ešte napísal jeden článok o čiernych dierach. Pri písaní práce sa zo mňa stal aktívny výskumník.

Napísať tieto tri práce vyžadovalo enormné množstvo práce, bolo to vyčerpávajúce a občas frustrujúce, ale neľutujem ani jednu napísanú stranu. Vďaka týmto prácam sa zo študenta fyziky stal fyzik. Ak by som pri nich podvádzal, vybabral by som akurát sám so sebou.

Je urážkou pre mňa a verím, že aj pre mnohých ďalších študentov, ktorí na školu nechodia len kvôli diplomu, počúvať od politika ospravedlňujúceho vlastný podvod, že si to uľahčujú takmer všetci. Ani nie. Ľudia, ktorí rozumejú, že študujú kvôli sebe, majú dosť rozumu na to, aby samých seba neokrádali o čas podvádzaním pri štúdiu.

[Samuel]

PS: Všetky moje práce nájdete tu.

Pridaj komentár