16. apríla 2024

Vedatour S3E6 – Martinus, Bratislava

Ďalšie pokračovanie našich besied so slovenskými vedcami a vedkyňami Vedatour. 25. apríla sa od 18:30 stretneme tentoraz v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave.

Našim prvým rečníkom Róbert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV a rozprávať bude na tému “Prečo sú na Slovensku také vysoké tresty za drogy?”. Slovensko má v európskom kontexte drastické tresty za drogy. Prednáška sa pokúsi objasniť ako sa slovenská drogová politika po páde komunistického režimu vyvíjala a prečo dospela k dnešnému stavu.

Robert je vedeckým pracovníkom Sociologického ústavu SAV. Zaoberá sa históriou sociológie, spoločenskou dôverou a konšpiráciami ako i drogovou politikou. Vývoju slovenskej drogovej politiky je venovaná jeho monografia “Nelegálne drogy a drogová politika na Slovensku” (2016).

Druhou rečníčkou bude Alexandra Gaál Kovalčíková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s prednáškou “Neprebádané úlohy neutrofilov v obličkových chorobách”. Dozvieme sa čosi o potenciálnej úlohe buniek vrodenej imunity, vrátane neutrofilov v renálnych ochoreniach. Práve neutrofily predstavujú prvú obrannú líniu pri zápale, odstraňovaní patogénov či práve poškodeného tkaniva. Aktivované neutrofily sú schopné vytvárať sieťovité štruktúry – NETy. Napriek ich imunoprotektívnej úlohe môže nadmerná tvorba a zhoršené odstraňovanie NETov pôsobiť poškodzovať okolité tkanivo. Jednotlivé zložky NETov môžu, napriek tomu, že sú telu vlastné, zhoršovať zápal, a tým prispievať k vzniku a postupu poškodenia. V prednáške sa dozvieme ako tieto procesy prebiehajú a čo s tým vieme spraviť.

Alexandra je vedecko-výskumný pracovník Detskej kliniky LF UK a NÚDCH. Svoje postgraduálne štúdium absolvovala ako interný doktorand na Ústave molekulárnej biomedicíny, s ktorým stále spolupracuje. Už vo svojej dizertačnej práci sa venovala hľadaniu markerov obličkových funkcií v slinách. Výsledky vedeckej práce prezentovala na viacerých prestížnych domácich aj zahraničných konferenciách a bola spoluriešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov.


Link na event tu https://www.facebook.com/events/790448229316854 . Vstupné je voľné, rezervovať miesto si netreba.

Tešíme sa na Vás.

Pridaj komentár