12. júla 2024

Vedatour S3E3 v Trnave

V pondelok 14. 11. 2022 sa uskutočnilo tretie pokračovanie tretej série našich populárno-vedeckých besied Vedatour. Tentoraz sme zavítali do Kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave. Medzi rečníkmi sme však zalovili v domácich vodách a diváci si vypočuli tri prednášky od vedkýň a vedca z trnavských inštitúcií.

Ako prvá prednášala Soňa Kucharíková z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Rozprávala o Interakcii kvasiniek a baktérií počas tvorby biofilmu. Baktérie i kvasinky sú prirodzenou súčasťou mikroflóry kde sa podieľajú na plejáde dôležitých mechanizmov v ľudskom organizme. Avšak, u pacientov, u ktorých príde k zníženej funkcii imunitného systému sa môžu zmeniť na patogénne a vyvolať ochorenie. Ich schopnosť spolunažívania počas infekcií, ktoré sa označujú ako „biofilmy“, vedie ku vzniku odolných štruktúr voči bežne dostupným liečivám. V prednáške sme sa pozreli na vzťahy medzi baktériami a kvasinkami počas tvorby biofilmu a ako sa dokážu vzájomne ovplyvniť.

Druhý s prednáškou vystúpil Pavol Priputen z Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave. Vysvetlil nám, že zliatiny s viacerými základnými prvkami sú materiálom budúcnosti 🙂 Ide nový druh zliatin, ktorý neobsahuje len jeden, či dva základné prvky, ale je zmesou niekoľkých základných prvkov. Opísal najväčšie rozdiely medzi vlastnosťami týchto a štandardných zliatin a ako prebieha ich výskum, v Trnave aj vo svete. Na záver sme sa dozvedeli, že majú vlastnosti, ktoré sa v bežných kovových zliatinách nevyskytujú a vďaka tomu majú veľký aplikačný potenciál — od konštrukcie lietadiel po tiché transformátory.

Podujatie svojim rozprávaním uzavrela Veronika Kohútová z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Jej prednáška bola o vynárajúcej sa dospelosti a o tom. Povedala nám o záväzkoch, ktoré s tým súvisia a o jej výskume, ktorý študuje vnímanie týchto záväzkov mladými ľuďmi a ťažkosti, ktoré s tým môžu byť spojené. Vysvetlila prečo a ako dnes mladí ľudia vážnejšie záväzky posúvajú, ale svoje rozprávanie uzavrela dôležitým posolstvom: dospievanie je náročné v každej dobe a pre ľudí je úplne prirodzené byť v tomto období neistý, možno až zmätený, a nie je žiadnou hanbou sa v prípade vážnejších ťažkostí hľadať pomoc u odbonríkov.

Podujatie sa uskutočnilo s podporou Nadácie ESET a Nadačného fondu Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis. Za mediálnu podporu ďakujeme portálu trnava-live.sk.

V roku 2022 sa stretneme ešte raz, 6.12. večer v KC Dunaj v Bratislave. Tešíme sa na vás.

[Juraj]

Pridaj komentár