23. apríla 2024

Vedatour S3E2

Druhé tohtoročné stretnutie pri prednáškach slovenských vedcov a vedkýň. Stretneme sa v utorok 11. 10. od 19:30 v UniK Mlyny v Mlynskej doline v Bratislave.

Môžete sa tešiť na:
– Michala Valka z Deep Mind,
– Barboru Konečnú z Lekáskej fakulty UK,
– Tomáša Vinářa z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Michal Valko bude rozprávať na tému strojového učenia s využitím metódy “boostrap by latents”. Vysvetlí nám, čo táto nová paradigma znamená pre samokontrolované učenie, najskôr na príklade použita pre rozpoznávanie obrázkov, ktoré využíva dve navzájom spolupracujúce neurónové siete. Potom nám povie o rozšírení tejto metódy, ktorú použili na rôzne aplikácie v DeepMind. A tiež nám povie, ako sa dá použiť v prípadoch, keď sú možnosti učiaceho sa stroja obmedzené.Michal sa zaoberá strojovým učením v DeepMind v Paríži, pracuje ako výskumník v Inria a vyučuje na l’ENS Paris-Saclay. Jeho hlavným záujmom je dizajn algoritmov, ktoré by potrebovali minimálny dohľad od ľudí. To znamená redukovanie “inteligencie”, ktorú musia ľudia vložiť do systému a tiež obmedzenie množstva dát, ktoré ľudia musia vložiť do algoritmu. To ho priviedlo k práci na oblastiach ako hlboké učenie so spätnou väzbou a samokontrolované učenie.

Tomáš Vinař bude rozprávať o tom Načo nám je sekvenovanie DNA. Na prednáške sa dozvieme, ako ľahké alebo ťažké je v dnešných časoch sekvenovať DNA a na čo všetko je nám to dobré. Budeme sa rozprávať o viacerých projektoch, od sekvenovania najmenšieho primáta, cez sekvenovanie kvasiniek, až po sekvenovanie odpadových vôd. Tomáš je z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti presadzuje interdisciplinárny prístup. Je garantom študijného programu Dátová veda a venuje sa bioinformatike, čo je vedecká disciplína na pomedzí informatiky a biológie. Pri tom spolupracuje s genetikmi a biochemikmi aj z iných fakúlt pri spracovaní dát z transkriptomických a genomických analýz.

Názov prednášky Barbory Konečnej bude “Exozómy – malé potvory využiteľné v klinike?”. Exozómy su nanovezikuly, ktore vylučuje každá bunka nášho tela a sú to pravdepodobne prostriedky, ktoré pomáhajú bunkám medzi sebou komunikovať. Stále sa o nich až tak veľa nevie, preto je ich zaujímavé študovať. Je to však aj náročné, práve kvôli ich nanorozmerom. Formou svojho pribehu nám ich predstaví. Barbora vyštudovala biomedicínsku fyziku na FMFI UK ale teraz pôsobí na Lekárskej fakulte – od čias doktorandského štúdia – a to na Ústave molekularnej biomedicíny pod vedením docenta Petra Celeca. Medzitým som strávila nejaký čas aj na zahraničných stážach na University of Gothenburga a na Harvard Medical School. Práve vďaka stážam sa dostala k téme exozómy.

Vstup bude za 5EUR, platiť sa bude na mieste. Ale lístky si môžete zarezervovať na https://forms.gle/FwgEh8zdsqRFrEJ37. Opäť však bude pre vás pripravený aj live stream a na diaľku sa budete môcť zúčastniť úplne všetci.

Podujatie sa uskutoční s podporou Nadácie ESET, Nadačného fondu Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis a UniK Mlyny.

Tešíme sa Vás.

Pridaj komentár