5. decembra 2022

Geneticky modifikované komáre

Viete, čo má spoločné Bratislava a súostrovie Florida Keys? V oboch sa ide testovať nový spôsob boja proti komárom. Kým v Bratislave ide o komunitné sledovanie liahnísk a ich následné šetrné zneškodnenie, na Floride skúšajú niečo nové – geneticky modifikované komáre.

Geneticky modifikované organizmy

Zmena genetickej informácie na úrovni DNA, genetická modifikácia, je jav bežne sa vyskytujúci pri delení bunky. Pred tým, ako sa bunka rozdelí na dcérske bunky, musí znásobiť obsah svojich organel (bunkový „orgánov“) a tiež duplikovať svoju genetickú informáciu. Pri tomto procese však zároveň dochádza k preusporiadaniu molekuly DNA. Takáto zmena môže spôsobiť vznik, zánik alebo zmenu rôznych vlastností bunky, respektíve organizmu. Práve táto zmena umožňuje evolúciu – ak je zmena pozitívna, bude sa tomuto jedincovi „ľahšie existovať“.