18. júla 2024
Slovensko a CERN

Slovensko a CERN

Samuel vo svojom texte zhrnul všetky podstatné argumenty, ktoré vysvetľujú, prečo je pre Slovensko výhodné byť súčasťou CERN-u. Rád by som k napísanému pridal pár viet keďže som z členstva SR v CERN-e priamo profitoval a aj v súčasnosti pracujem na jednom z tamojších experimentov.

Najdôležitejším benefitom členstva v CERN-e je jednoznačne možnosť účasti vedcov na špičkových experimentoch časticovej a jadrovej fyziky. Slovensko sa rozhodlo priamo zapojiť do štyroch CERN projektov: ATLAS, ALICE, ISOLDE a NA62. Do CERN-u chodí zo Slovenska okrem vedcov aj veľa študentov, ktorí prácou na týchto experimentoch získavajú cenné skúsenosti a vedomosti.

Ja som sa do experimentu NA62 zapojil počas štúdia fyziky na FMFI UK v Bratislave. V tom čase bol experiment ešte len vo fáze príprav a ja som dostal menšiu úlohu (programovanie softvéru), na ktorej som robil vo svojom voľnom čase popri štúdiu a diplomovke. Moje prvé návštevy CERN-u ma ale presvedčili o tom, že experimentu sa chcem venovať naplno.

Oslovila ma najmä dynamická práca v medzinárodnej kolaborácii, v ktorej každý prispieva do spoločného diela. Mal som možnosť byť pri budovaní experimentu od zapájania prvých káblov až po samotné meranie a fyzikálne vyhodnocovanie dát, ktoré bolo neskôr hlavnou témou mojej dizertácie.

Na spojení Slovensko a CERN získavame všetci

Jednou z výhod členstva v CERN-e je, že sa ľudia z danej krajiny môžu stať kmeňovými zamestnancami CERN-u. Mne sa po skončení doktorandského štúdia podarilo získať pozíciu fellow (post-doc) na tri roky. CERN okrem fyzikov zamestnáva veľké množstvo inžinierov, technikov, programátorov a na rôznych pozíciách si našli svoje uplatnenie aj Slováci.

CERN tiež navštevuje každoročne veľa učiteľov a študentov zo stredných škôl, pričom dúfame, že ich pohľad do vnútra CERN-u bude motivovať k záujmu o vedu a možno aj k štúdiu prírodných a technických vied.

Ako už Samuel napísal, CERN je veľký komplex, ktorého prevádzkovanie stojí nemalé peniaze a každoročne sa členské krajiny skladajú na jeho fungovanie a na prípravu nových urýchľovačov a experimentov.

Firmy z členských krajín majú príležitosť stať sa dodávateľom svojich produktov pre CERN [3], čím sa časť členského príspevku krajiny môže vrátiť späť do členskej krajiny.

Slovensko v CERN-e má (alebo aspoň doteraz malo) povesť spoľahlivého člena, ktorý si záväzky vyplývajúce z podpísaných zmlúv a úlohy v rámci experimentov plní. Dúfajme, že na neskoré uhradenie poplatkov v roku 2019 sa rýchlo zabudne,
a najmä, že sa nebude takáto situácia opakovať a nebudeme sa musieť za Slovensko pred zahraničnými kolegami hanbiť.

[Michal Kovaľ]

PS: V diskusii rád zodpoviem prípadné otázky.

– – –

One thought on “Slovensko a CERN

  1. Spätné upozornenie: CERN a Slovensko - Vedátor

Pridaj komentár