30. mája 2024
Korelácia

Opatrne s kauzálnosťou

„Muž vypil dva litre mlieka, nasledujúci deň mal dopravnú nehodu.“ Predstavte si, že by ste sa dozvedeli takúto správu. Čo by ste z nej vyvodili? Bola to len náhoda? Alebo bol medzi týmito javmi nejaký súvis?

Čo ak by sa situácia zmenila? Čo ak by sme nahradili vypitie mlieka otužovaním a nehodu infarktom? „Muž strávil 10 minút v ľadovej vode, nasledujúci deň dostal infarkt.“ Čo teraz, je súvis jasnejší? Asi je. Môže však byť zavádzajúci.

Naša myseľ má tendenciu pliesť si koreláciu (napríklad, že sa tesne po sebe udejú dva atypické javy) s kauzalitou (teda s tým, že jeden jav vyvolal druhý). Ako zistiť, či dva javy spolu naozaj súvisia alebo či išlo len o náhodu? Jedna možnosť je pokúsiť sa kauzalitu odhaliť krok po kroku. Vypitie mlieka priamo nehodu nespôsobilo, neexistuje však nejaký medzičlánok, ktorý javy spája? Ak áno, má vplyv na nehodovosť?

Existuje druhý prístup, cez štatistiku. Ak máme k dispozícii dáta o dopravných nehodách a o pití mlieka, tak vieme určiť súvis medzi rôznymi faktormi. Napríklad, aká časť ľudí z celej populácie sa stane účastníkom dopravnej nehody? Aký pomer ľudí pije veľmi veľa mlieka? A hlavne to, čo nás v tomto prípade zaujíma: ak niekto pije veľa mlieka, má zvýšené riziko dopravnej nehody? Môžeme sa napríklad dozvedieť, že kým celkový priemer v populácii je 1 nehoda na 1 000 000 prejdených kilometrov, u ľudí s nadmernou konzumáciou mlieka je to 1 nehoda na 600 000 kilometrov, to by bolo závažné zistenie! Alebo skôr zistíme, že aj u nich je to približne tých 1 000 000 kilometrov a teda žiaden súvis neexistuje.

Na toto treba myslieť pri čítaní článkov o očkovaní. Ak zaočkujeme státisíce či milióny ľudí, pár z nich do niekoľkých dní zomrie. Toto je smutné konštatovanie, no pri niekoľkomiliónovej populácií zomrie niekoľko ľudí denne. Dôležitá otázka je, či očkovanie zvyšuje riziko úmrtia alebo nie. Podozrivé prípady je správne preveriť, no nemali by sme – ako v našom príklade – robiť unáhlené závery. Hlavne v čase, kedy podliehame klasickému skresleniu: smrť jedného je tragédia, smrť mnohých je štatistika. Každá smrť je tragédiou. Snažme sa, aby ich bolo čo najmenej.

[Samuel]

O korelácii a kauzalite sme viac písali tu
https://vedator.space/liecive-kamene-nefunguju/

Viac informácii o prípade s vakcínou AZ
https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/photos/a.282048765997240/806423393559772/
https://www.facebook.com/111884570490475/photos/a.113160047029594/279515217060742/Pridaj komentár