12. júla 2024
virus

Kde sa vzal, tu sa vzal – Covid.

Minulý týždeň WSJ napísal, že sa jedna americká agentúra prichýlila k možnosti, že sa koronavírus na človeka nepreniesol zo zvieraťa ale z laboratória. Časť ľudí hrdo zvolala: „My sme vám to hovorili!“ Nemali však pravdu vtedy a nemajú ju ani teraz.

Dnes rozhodne nepanuje konsenzus ani len medzi americkými agentúrami. Kým tie, ktoré majú k téme najviac čo povedať – ako napríklad Národný inštitút pre alergie a infekčné choroby – stále zastávajú zvierací pôvod, Oddelenie energie sa priklonilo k úniku z laboratória. A aj to len s malou istotou. Takže rozhodne dnes nemôžeme povedať, že je vec rozhodnutá. O to menej sme to mohli prehlásiť pred rokmi. Úplne zo začiatku lietalo vo vzduchu viacero možností.

To prvou je zvierací pôvod. Pre túto možnosť hovorí všeličo: „vhodné“ miesto, varovania vedcov z roku 2015, že práve v tejto oblasti Číny kolujú v populácii netopierov koronavírusy schopné preskočiť na človeka alebo predošlé skúsenosti, napríklad s epidémiou MERS z roku 2003, pri ktorej si vírus z netopierov spravil medzizastávku v ťavách.

Druhou je spomínaný laboratórny pôvod, v tej istej oblasti sa totiž nachádza známy virologický inštitút. Z neho mohol vírus nechcene uniknúť. Tiež by to nebolo prvýkrát v histórií, v roku 1967 sa začali v Marburgu, Franktfurte či Belehrade šíriť infekcie vírusom, ktorý sa na zamestnancov laboratória preniesol z nakazených opíc.

Možností, samozrejme, bolo viac. Premýšľalo sa napríklad o víruse ako biologickej zbrani. Spätne však nie je jasné, kto by ju chcel použiť – lebo, ako sa ukázalo, odniesli si to všetci. (Aj keď samozrejme, niekto sa mohol prestreliť.)

Vedecký prístup je taký, že dáme dokopy všetky možné hypotézy a postupne sa z nich –pomocou dát, experimentov a pozorovaní – snažíme vylúčiť všetky okrem jednej. Nevedecký postup je vybrať si jednu z hypotéz na základe preferencií a bez dôkazov k nej priľnúť. Napríklad, ako keď ľudia hneď prijali verziu s únikom laboratória a bezdôvodne zavrhli tú o zvieracom pôvode. Práve voči takémuto správania mala vedecká komunita od začiatku výhrady.

Ako je to dnes? Vedecké inštitúcie sa prikláňajú na stranu zvieracieho pôvodu. Analýzami sa na mape podarilo vytipovať relatívne malú oblasť. Samozrejme, najlepšie by bolo mať možnosť laboratórium riadne overiť a preskúmať, na to však už môže byť neskoro.

Tvrdiť, že koronavírus je určite z laboratória bez relevantných argumentov, ktoré by vyvrátili zvierací pôvod, je nebezpečné. Prečo? Lebo ak bol pôvod naozaj zvierací a my sa budeme tváriť, že nie, nezamyslíme sa nad tým, ako ďalšej takejto situácii zabrániť.

Časť ponaučení je univerzálna. Akýkoľvek už bol pôvod, Čínske inštitúcie o probléme neinformovali dostatočne a keď už sa informácie dostali do sveta, väčšina z neho bezdôvodne dúfala, že ich sa to týkať nebude. Niektoré ponaučenia sa však viažu konkrétne na zvierací pôvod. Napríklad, ako sa máme k prírode, biotopom a rezerváciám správať tak, aby sme limitovali prenos chorôb na ľudí? Ak si možnosť takéhoto scenára – popierajúc fakty a skúsenosti – nepriznáme, tak sa nám čoskoro rád pripomenie.

[Samuel]

Pridaj komentár