25. júna 2024
Nikolaj Semjonovič Kardašov

Kardašovova škála

3. augusta 2019 zomrel Nikolaj Semjonovič Kardašov, ruský astrofyzik, ktorý vymyslel klasifikáciu civilizácii podľa ich vyspelosti. (Na jeho škále, od 1 po 3, sme my 0.)

Touto myšlienkou sa začal zaoberať v roku 1963, počas výskumu kvazaru CTA-102 [1]. Šlo o prvé (známe) sovietske snahy o objavenie mimozemskej civilizácie. Kvazar je zdrojom silných rádiových vĺn, ide o aktívne galaktické jadro – rotujúcu čiernu dieru, do ktorej padá okolitý materiál (čo produkuje elektromagnetické žiarenie).

Dnes už vieme, že zdrojom signálu bola čierna diera, no vtedy sa to nevedelo – z galaktického jadra prichádzal rádiový signál vysokej intenzity a ako dnes, aj vtedy prišla rýchlo reč na mimozemštanov.

Kardašov rozmýšľal štýlom, ktorý veľmi obdivujem – ignoroval všetky nepodstatné detaily. Mnohé veľké skoky ľudstva súviseli s objavením, resp. spracovaním, nových foriem energie: oheň, parné stroje, elektrina … Mnohé veci dnes dokážeme vďaka tomu, že máme k dispozícii toľko energie, že ňou môžeme neefektívne mrhať.

Ako bude vyzerať ľudstvo za 1000 rokov (za predpokladu, že sa nevyhubíme)? Je to veľmi ťažké hádať – predstavte si progres posledných 200 rokov z pohľadu človeka, čo žil v roku 1819. Náročné, že?

Aj keď je pokrok nepredvídateľný, uvedomil si Kardašov, niektoré obmedzenia sú dané. Napríklad takmer všetka energia, ktorú využívame, pochádza zo Slnka (aj fosílne palivá sú, vďaka uhlíku zakonzervovaná, slnečná energia).

Ak si odmyslíme všetky detaily technologického vývoja, zostanú hrubé, no pomerne jasné, rysy.

Civilizácia prvej úrovne podľa Kardašovovej škály [2], je taká, ktorá je schopná zachytiť a spracovať všetku energiu, ktorá dopadá na jej domovskú planétu.

Civilizácia druhej úrovne zachytí všetku energiu, ktorú vytvorí jej domáca hviezda. Ako sa to dá dosiahnuť? Napríklad ju môžu obstavať solárnymi panelmi. (Keď sem-tam vidíme hviezdu, ktorá nepravidelne bliká, tak sa ako možnosť vždy spomenie Dysonova sféra (vo výstavbe), teda obrovská konštrukcia, ktorej cieľom je zachytiť všetko svetlo danej hviezdy [3].)

Civilizácia tretej úrovne dokáže zachytiť energiu celej svojej domovskej galaxie.

Ako to tieto civilizácie dokážu, netušíme. Rovnako ako ani netušíme, či vôbec existujú – zatiaľ nemáme žiaden dôkaz. No tak ako by sme sa pri kontakte s civilizácia nižšími od nás pýtali: ‚‚A drevo ste už skúšali zapaľovať? A elektrinu poznáte?‘‘ tak pri vyšších sa treba pýtať, že energiu čoho všetkého už skrotili.

Nikolai Kardašov zomrel vo veku 87 rokov, česť jeho pamiatke!

[Samuel]

PS: Rozšírená škála obsahuje aj štvrtú úroveň (civilizácia kontrolujúca energiu vesmíru) a piatu úroveň (civilizácia kontrolujúca energiu multi-vesmíru).

PS2: Ak berieme stupnicu skokovo, tak sme 0. Ak spojito, tak 0,7. Pozor, to neznamená, že využívame 70% energie. Škála je logaritmická, stále sme veľmi veľmi ďaleko.

PS3: Ľudstvo využíva asi 17 x 10^12 wattov energie. Civilizácia prvej úrovne ~10^16 wattov, druhej úrovne ~10^26 wattov a tretej úrovne ~10^36 wattov. Naše výsledky sú nadhodnotené, lebo sú prevažne tvorené z neobnoviteľných – a teda limitovaných – zdrojov.

– – –

Nikolai Semenovich Kardashev https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kardashev
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/CTA-102
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Kardashev_scale
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Dyson_sphere

Pridaj komentár