30. mája 2024
novacen

James Lovelock: Novacén

James Lovelock – vynálezca, environmentalista, proponent jadrovej energie a autor kurióznej Gaia hypotézy. Tá hovorí, že Zem a život na nej tvoria jeden navzájom sa regulujúci celok. Pre niekoho je to sympatická interpretácia toho, čo vidíme okolo seba, pre iných prehnané a neoveriteľné nápady.

Lovelock napísal niekoľko kníh, typicky veľmi tenkých. Nejde ani tak do hĺbky, snaží sa pospájať vzdialené bodky na mape dokopy a vytvára pomerne unikátny obraz sveta okolo seba. Hovorí sa, že k silným tvrdeniam treba silné dôkazy, Lovelock často iba mávne rukou – však je to jasné! To mu však umožňuje na pomerne krátkom rozsahu zachytiť pomerne široký záber tém a vytvoriť z nich jeden celistvý obraz.

V novinke Novacén sa venuje nástupu umelej inteligencie. Poviete si, že sa vezie len na modernej vlne, no chyba úvah – kniha vyšla už v roku 2019, pred vznikom ChatGPT. Elektronický život neberie ako protipól k tomu nášmu, no ako partnera, pre ktorého sa o Gaiu máme starať – kým on začne smerovať do vesmíru.

Ako vravím, často ide o veľkolepé vyhlásenia bez silných dôkazov, tým je však Lovelock známy. Vyhlásenia treba brať s rezervou, treba brať ako inšpiratívne spôsoby, ako premýšľať o prírode.

Ešte jedna vec je inšpiratívna – knihu Lovelock písal ako deväťdesiatdeväťročný, štyri roky pred svojou smrťou. Veľké myšlienky sa ho držali celý život, česť jeho pamiatke!

[Samuel]

Pridaj komentár