25. júna 2024
Alan Turing

Alan Turing

Šach sa často považuje za lakmusový papierik geniality a ľudia zvyknú predpokladať, že napríklad dobrí matematici sú aj dobrí šachisti (a naopak). Samozrejme, nemusí to tak byť.

Príkladom je Alan Turing, ktorý vyriešil jeden z najťažších matematických/logických problémov svojej doby (problém rozhodnuteľnosti [1]) a vo svojich prvých úvahách o inteligentných strojoch sa zaoberal šachovými automatmi, no napriek tomu bol jeho šachový antitalent legendárny.

Počas druhej svetovej vojny pracoval Alan Turing v Bletchley Parku na dešifrovaní tajnej nemeckej komunikácie. V Bletchley sa stretla rôznorodá skupina ľudí, vrátane šachových majstrov (ťah motivovaný práve predpokladom, že budú zároveň majstri v lúštení šifier [2]). Práve tu, vo voľnočasových partiách, mohli Turingove schopnosti naozaj zažiariť. Veľmajster Harry Golombek ho, napríklad, dokázal poraziť aj keď hral bez dámy alebo inokedy, potom, ako Turing vzdal hru, dokázal otočiť šachovnicu a vyhrať z pozície, ktorú Alan považoval za beznádejnú.

PS: Lúštenie rekreačných šifier bolo Turingovou záľubou ešte pred vojnou a pred tým, ako sa stal asi najslávnejším kryptológom; ani v tom však podľa vlastných slov nevynikal. V liste, ktorý poslal svojej matke zo stáže v americkom Princetone napísal: “Maurice a Francis Price zorganizovali minulú nedeľu párty s hľadaním pokladu. Bolo tam 13 stôp rôzneho typu, kryptogramy, anagramy a iné, pre mňa úplne obskúrne. Všetky boli veľmi dômyselné, ale som v nich nepoužiteľný.” [3] [Lukáš]

Zdroj: Alan Turing: The Enigma (Andrew Hodges)

[1] Dá sa pri zadanej sade pravidiel (axióm) a tvrdení rozhodnúť, či je toto tvrdenie platné v rámci zadaných axióm? Odpoveď je: „nie”. Ako pomôcku na získanie tejto odpovede vymyslel Turing svoj univerzálny stroj, ktorý je dodnes dôležitý v teoretickej informatike ako jednoduchý model počítača.

[2] Neznamenalo to vždy zásah vedľa, šachový majster Hugh Alexander zostal kryptológom aj po vojne a bol v tom dobrý, ostatní tiež prispeli svojim dielom k víťazstvu vo vojne.

[3] V originále: “Maurice and Francis Price arranged a party with a treasure hunt last Sunday. There were 13 clues of various kinds, cryptograms, anagrams, and others completely obscure to me. It was all very ingenious, but I am not much use at them.”

Pridaj komentár