24. júna 2024
ako_chuti_radiacia

Ako chutí radiácia?

Jeden zo silných momentov histórie Černobyľskej havárie je čistenie rádioaktívneho grafitu zo strechy elektrárne. Pre obyčajné roboty bola radiácia moc silná a tak sa nasadili bio-robotov, ľudí pracujúcich po zhruba minútových zmenách.

V príspevku o dozimetroch sme napísali, že radiáciu ľudské telo necíti – cítime až prípadné škody, ktoré napácha. Nie je to však úplne pravda,v extrémnych prípadoch (ako na Černobyľskej streche) sa cítiť dá, aj keď nepriamo. 

Typickým zápachom býva ozón, rádioaktívne žiarenie rozbije kyslík O2 na atómy a časť z nich sa spojí na ozón O3. 

Žiarenie nesie energiu a tá sa po zachytení v tele zmení na teplo. Mnohí ľudia tvrdia, že cítili na pokožke niečo ako “teplé slnečné lúče”, aj keď bolo oblačno. 

Veľa ožiarených ľudí hovorí, že v ústach cítia kovovú chuť. Nie je úplne jasné, či rádioaktívne žiarenie zreagovalo s lipidmi v ústach a vytvorilo chemikálie, ktoré chutia kovovo; alebo proste žiarenie stimulovalo niektoré chuťové bunky.

Podobne je nejasné prečo radiácia spôsobuje slabé záblesky v oku (podobný efekt hlásili astronauti, jeho zdrojom je kozmické žiarenie, aj keď presný mechanizmus sme ešte neobjavili). 

Jedna možnosť je, že ide o tzv. Čerenkovovo žiarenie pri prechode nabitej častice okom (viac o ňom o pár dní); druhá možnosť je, že svetlo vzniká iba zdanlivo, stimulovaním svetlocitlivých buniek alebo neurónov. V roku 1978 sa Anatoliovi Bugorskemu stala pri práci na časticovom urýchľovači nehoda – na pár sekúnd mu šiel prúd protónov rovno cez hlavu. Prežil a zážitok opísal ako “svetlo tisícich sĺnk”. Pravdepodobne ide o rovnaký efekt. 

Zmyslové vnímanie silnej radiácie ľudským telom je z prakticky neprebádané (hádajte prečo), všetko čo som písal sú len zážitky (preživších) jedincov, treba ich tak brať s rezervou.

(Zaujímavý fakt na záver: biele pásy na fotke sú tiež spôsobené radiáciou. Veľká časť filmov bola zničená.)

[Samuel]

PS: Aj napriek tomu, že mu prúd vysokoenergetických fotónov usmažil časť tváre a nervových spojení v mozgu, Bugorski úspešne dokončil svoje PhD.

One thought on “Ako chutí radiácia?

  1. Spätné upozornenie: Jadrová energia - Vedátor

Pridaj komentár